Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Chrześcijańskie świadectwo gościnności

· Inicjatywy ekumeniczne w Dniu Migranta ·

„Powinniśmy przygarnąć migrantów i uznać, że ci, którzy przybyli do naszego kraju jako ostatni, nie są częścią problemu, ale częścią rozwiązania” – tymi słowami kard. Rogera Michaela Mahony'ego, arcybiskupa seniora Los Angeles, American Friends Service Committee (AFSC), przedstawił program inicjatyw ekumenicznych i międzyreligijnych na Światowy Dzień Migranta, który jest obchodzony dziś, 18 grudnia. Został on ustanowiony 4 grudnia 2000 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, po tym, jak w 1997 r., właśnie 18 grudnia, kilka azjatyckich organizacji pozarządowych rozpoczęło realizację inicjatyw – przy aktywnej współpracy Kościołów i Wspólnot kościelnych – mających na celu uznanie praw migrantów, z myślą o opiece socjalnej i poszanowaniu ich godności.

Na przestrzeni lat Światowy Dzień Migranta zyskał wymiar ekumeniczny, ze względu na aktywne włączenie się Kościołów i Wspólnot kościelnych, tak że organizowane są liczne spotkania poświęcone refleksji, manifestacje publiczne i spotkania modlitewne w wielu wspólnotach lokalnych i towarzyszy temu odnowa zaangażowania chrześcijan w kwestii przyjmowania migrantów. Szereg inicjatyw, z których można wymienić tylko niektóre. W Stanach Zjednoczonych oprócz programu AFSC (organizacji założonej przez kwakrów, otwartej na współpracę z chrześcijanami i innymi religiami) w wielu miastach zostały zorganizowane rozmaitego rodzaju spotkania, przede wszystkim przez Alianza Nacional de Comunidades Latino Americana y i Caribeñas, we współpracy z lokalnymi wspólnotami chrześcijańskimi, bezpośrednio angażującymi się w działalność charytatywną na rzecz tych, którzy przybywają do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu pracy, zwłaszcza z Meksyku i z Ameryki Środkowej i Południowej.

W Ameryce Łacińskiej niektóre państwa, jak Ekwador, Boliwia i Peru zaplanowały manifestacje publiczne, dla przypomnienia, że poszukiwanie pracy w innym kraju powinno być zawsze podróżą nadziei na inną przyszłość. Slogan: No más migrantes muertos ni desaparecidos, jest wezwaniem do podjęcia nowego zaangażowania na rzecz życia, przeciwko wszelkiego rodzaju przemocy, również dzięki wkładowi chrześcijan. Rada Kościołów Chrześcijańskich Australii, do której należy także Konferencja Episkopatu Australii, wpisała ten Dzień w kalendarz działalności ekumenicznej, uwydatniając w ten sposób jego znaczenie dla dawania świadectwa na rzecz migrantów i pozostawiając poszczególnym wspólnotom maksymalną wolność w obchodach tego wydarzenia, które przybierają różne formy, często o charakterze międzyreligijnym, w zależności od lokalnych sytuacji. W Singapurze, z inicjatywy wspólnoty katolickiej i przy współudziale innych tradycji chrześcijańskich, dzień 18 grudnia jest okazją, „by docenić wkład milionów migrantów w gospodarkę krajów, w których żyją”; uznanie tego jest pierwszym krokiem do poprawy sytuacji migrantów, przede wszystkim jeżeli chodzi o możliwość łączenia rodzin, co pozwoli zapobiec temu, by poszukiwanie pracy było czynnikiem zagrażającym stabilności rodziny. Odnośnie do tej kwestii parę tygodni temu w Petaling w Malezji odbyło się spotkanie ekumeniczne, podczas którego dyskutowano o ustawodawstwie dotyczącym migrantów tego regionu oraz o projektach związanych z przyjmowaniem migrantów: chrześcijanie winni „pracować gorliwie na rzecz tych, którzy są zmuszeni migrować w poszukiwaniu pracy, aby poprawić warunki swojego życia i życia swoich rodzin, oraz tych, którzy uciekają przed przemocą i nadużyciami władzy politycznej w ich ojczyźnie”.

Również w Europie podejmowane są liczne inicjatywy; w wielu krajach łączone są one z inicjatywami na rzecz praw człowieka, m.in. w związku ze względną bliskością Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, na który Narody Zjednoczone wybrały datę 10 grudnia. Na Starym Kontynencie debata na temat przyjmowania migrantów, ich praw i polityki łączenia rodzin stała się przedmiotem coraz bardziej ożywionej konfrontacji między Kościołami, Wspólnotami kościelnymi i zakonnymi z jednej strony, a instytucjami unijnymi  i krajowymi z drugiej, zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej, o czym świadczą liczne spotkania w ostatnich latach. Gdy podejmowane są te tematy, jak zostało powtórzone ostatnio podczas spotkania ekumenicznego, które odbyło się w Genewie, gościnność i ochrona jednostki stanowią główne wartości dla wszystkich chrześcijan, zgodnie ze słowami Jezusa. Dlatego także w Światowym Dniu Migranta chrześcijanie winni przypominać samym sobie i światu, że obrona praw istot ludzkich jest niezbywalnym zadaniem w głoszeniu Ewangelii, bowiem każdy człowiek został stworzony na obraz Boga.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI