Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Chrześcijańska niedziela

· Podczas audiencji generalnej Papież wyjaśnia, dlaczego w dniu Pańskim należy chodzić na Mszę św. ·

„Istnieją wspólnoty, które, niestety, nie mogą cieszyć się Mszą św. w każdą niedzielę”; natomiast inne „zatraciły sens niedzieli oświecanej przez Eucharystię”. I „to jest grzech”. Papież Franciszek wyszedł od tych dwóch stwierdzeń, aby wyjaśnić, podczas audiencji generalnej w środę 13 grudnia, dlaczego chrześcijanie winni uczestniczyć w niedzielnej celebrze eucharystycznej.

Kontynuując – w Auli Pawła VI – swoje rozważania na temat znaczenia Mszy św., Franciszek zaznaczył, że to ona „sprawia, iż niedziela jest chrześcijańska”. I żeby lepiej wyjaśnić tę myśl, dodał do przygotowanego tekstu, że „chrześcijańska niedziela kręci się wokół Mszy św.”. W związku z tym wspomniał o tych realiach, w których z różnych powodów nie można celebrować Eucharystii, z napomnieniem wszakże, aby również tam „w tym świętym dniu gromadzić się na modlitwie w imię Pana i słuchać Słowa Bożego”; i o tych, w których, przeciwnie, ze względu na zeświecczenie „konieczne jest przywrócenie znaczenia święta, znaczenia radości, wspólnoty parafialnej, solidarności, odpoczynku”.

Również dlatego, zauważył Papież, że „w pierwszych wiekach nie było wstrzymywania się od pracy w niedziele – to jest szczególny wkład chrześcijaństwa”. I „właśnie chrześcijańskie poczucie życia jako dzieci, a nie jako niewolnicy, ożywiane przez Eucharystię, sprawiło, że niedziela – niemal powszechnie – stała się dniem odpoczynku”. Krótko mówiąc, kontynuował Franciszek swoje rozważanie, „bez Chrystusa jesteśmy skazani na to, że górę weźmie zmęczenie codziennością i lęk przed jutrem”, podczas gdy, przeciwnie, „niedzielne spotkanie z Panem daje nam siłę do przeżywania dnia dzisiejszego z ufnością i do postępowania naprzód z nadzieją”.

Na koniec Franciszek odpowiedział tym, którzy twierdzą, „że nie ma potrzeby chodzić na Mszę św., nawet w niedziele, ponieważ ważne jest miłowanie bliźniego”. Odnośnie do tego wskazał, że jeśli z jednej strony „prawdą jest, iż jakość życia chrześcijańskiego mierzy się zdolnością kochania”, to z drugiej należałoby się zapytać, „jak możemy praktycznie żyć Ewangelią, nie czerpiąc koniecznej do tego energii, niedziela po niedzieli, z niewyczerpanego źródła Eucharystii”. W istocie, zakończył, „nie idziemy na Mszę św., aby coś dać Bogu, ale żeby otrzymać od Niego to, czego naprawdę potrzebujemy”; i nie chodzi tylko o „przykazanie Kościoła. Potrzebujemy uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., gdyż tylko z łaską Jezusa możemy być Jego świadkami”. Na zakończenie audiencji Papież pozdrowił uczestników międzynarodowego forum organizacji pozarządowych o inspiracji katolickiej i zachęcił ich, „aby pracowali w duchu jedności i współdziałania z innymi organizacjami pozarządowymi oraz z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej, na znak zaangażowania Kościoła w budowanie świata bardziej sprawiedliwego i solidarnego”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI