Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Chrześcijanki przeciwko przemocy domowej w Syrii

W ramach projektu zatytułowanego „Moja godność”, Stowarzyszenie młodych chrześcijańskich kobiet (YWCA, skrót nazwy Young Women Christian Association) Jordanii przygotowało Przewodnik ochrony przeciwko przemocy domowej. Celem podręcznika — do powstania którego przyczyniła się w sposób istotny adwokatka Mona Makhamreh, znana działaczka na rzecz praw człowieka— jest przedstawienie metodologii zapobiegania i reagowania na przypadki przemocy domowej, z odwołaniem się również w pojedynczych specyficznych przypadkach do przepisów prawnych, które chronią kategorie fizycznie słabsze, jak małoletni, kobiety i osoby niepełnosprawne. Podręcznik, skierowany głównie do wychowawców, zawiera dane i rozstrzygnięcia natury prawnej. YWCA jest organizacją pozarządową założoną w Jordanii w roku 1950 jako filia lokalna światowej organizacji YWCA z siedzibą w Genewie, której celem jest pomoc kobietom w ochronie ich praw przed wszelką dyskryminacją o charakterze rasowym, społecznym i religijnym.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI