Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Chrześcijanin nie może być antysemitą

· Powiedział to jeszcze raz Papież Franciszek, przyjmując Międzynarodowy Komitet Żydowski ds. Konsultacji Międzyreligijnych ·

«Ze względu na nasze wspólne korzenie chrześcijanin nie może być antysemitą!». Powiedział to stanowczo Papież Franciszek, przyjmując w poniedziałek 24 czerwca członków Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Konsultacji Międzyreligijnych. Papież przywitał  ich jako «starszych braci» oraz słowem szalom, «drogim również tradycji chrześcijańskiej», a następnie nawiązał do ponad czterdziestoletniego okresu «regularnego dialogu», prowadzonego przez Komisję ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, której obecnym przewodniczącym jest kard. Koch. W tym okresie odbyło się aż 21 spotkań, «które przyczyniły się do umocnienia wzajemnego zrozumienia oraz więzi przyjaźni między żydami i katolikami». Przypomniał też, iż w pierwszych miesiącach swojego pontyfikatu  «spotkał się już z wybitnymi przedstawicielami świata żydowskiego» oraz że w latach swojej poprzedniej posługi jako arcybiskup Buenos Aires «z radością utrzymywał więzi szczerej przyjaźni z reprezentantami świata żydowskiego. Wzbogaciliśmy się  - powiedział w związku z tym  - wzajemnie poprzez spotkania i dialog, w postawie wzajemnej akceptacji, i to pomogło nam wzrastać jako ludzie i jako wierzący». Tak samo, dodał,  dzieje się «w wielu częściach świata i te więzi przyjaźni stanowią podstawę dialogu, który rozwija się na poziomie oficjalnym». Dlatego zachęcił do «stawiania dalszych kroków» na tej drodze z włączeniem w to «również młodych pokoleń».

I właśnie tym ostatnim Papież poświęcił niedzielny poranek. Najpierw podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański». «Wśród was – zauważył – jest wiele młodych ludzi. Do was mówię: nie bójcie się iść pod prąd, kiedy chcą nam skraść nadzieję, kiedy nam podsuwają wartości zepsute». Potem w sposób jeszcze bardziej bezpośredni Papież spotkał się z dziećmi uczestniczącymi w inicjatywie  «Pociąg dzieci. Podróż przez piękno», zorganizowanej w ramach Dziedzińca Pogan przez Papieską Radę ds. Kultury. Grupa 250 dzieci pochodzących z rodzinnych domów dziecka i zakładów opiekuńczych przybyło na watykańską stację kolejową na świąteczne spotkanie z Papieżem.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI