Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Chleb, który nas syci

· W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Papież przypomina, że Chrystus jest odpowiedzią na głód życia człowieka ·

A przypominając o Odpuście Porcjunkuli, zachęca, aby nie bać się przystępowania do spowiedzi

„Mocnym wezwaniem, by zbliżać się do Pana w sakramencie miłosierdzia, a także przez przystępowanie do komunii”, Papież Franciszek wspomniał „Odpust z Asyżu” – Odpust Porcjunkuli, który uzyskiwany jest każdego roku od 1 do 2 sierpnia. Po zakończeniu modlitwy Anioł Pański w niedzielę 2 sierpnia, którą odmówił z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra, Papież zaznaczył odnośnie do tego, że są „ludzie, którzy boją się przystępować do spowiedzi, zapominając, że tam nie spotykamy surowego sędzi, ale nieskończenie miłosiernego Ojca”.

Wcześniej Papież skomentował Ewangelię tego dnia, rozważając szósty rozdział Jana. „Po rozmnożeniu chlebów – powiedział – ludzie wyruszyli na poszukiwanie Jezusa i w końcu znajdują Go w okolicy Kafarnaum”. Lecz ci ludzie, dodał, „szli za Nim z powodu chleba materialnego, który poprzedniego dnia zaspokoił ich głód”, natomiast „nie rozumieli, że ten chleb, łamany dla wielu, bardzo wielu, był wyrazem miłości samego Jezusa”. Krótko mówiąc, „większą wartość przypisywali temu chlebowi niż jego Ofiarodawcy”. Dlatego też, wyjaśnił Franciszek, „wobec tej duchowej ślepoty Jezus wskazuje na konieczność wyjścia poza ten dar i odkrycia, poznania Ofiarodawcy. Bóg sam jest darem, a także Tym, który daje. I w ten sposób, w oparciu o ten chleb, o ten gest ludzie mogą znaleźć Tego, kto go daje, a jest to Bóg. Jest to zatem wezwanie, wyjaśnił Papież, „do otwarcia się na perspektywę, która nie jest tylko patrzeniem na codzienne troski – o jedzenie, ubranie, powodzenie, karierę”. W rzeczywistości „Jezus mówi o innym pokarmie, mówi o pokarmie, który jest niezniszczalny i którego warto szukać i go przyjąć. Chce nam dać do zrozumienia, że poza głodem fizycznym w człowieku jest inny, ważniejszy głód. Jest to „głód życia” i „wieczności”, który „jedynie On może zaspokoić”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI