Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Centrum i horyzont Kościoła

· Papież przypomina o pilnej potrzebie misji i nowej ewangelizacji świata ·

W perspektywie Roku Wiary i najbliższego Synodu Biskupów

Głoszenie wiary stanowi centrum życia Kościoła i horyzont każdego jego projektu i całej działalności. W dniu nawrócenia św. Pawła -  apostoła, który «pracował, cierpiał i walczył nie szczędząc sił, czasu i środków, by rozpowszechniać przesłanie Chrystusa» - Papież przypomina o «potrzebie i pilności ewangelizacji ad gentes ». Zadanie to  - wyjaśnił podczas audiencji generalnej w środę 25 stycznia rano w Auli Pawła VI – sam Jezus powierzył swoim uczniom, modląc się do Ojca w godzinie swego przejścia do  chwały. I które – pisze w orędziu na Światowy Dzień Misyjny, ogłoszonym w tym samym czasie – zostaje dziś na nowo przedstawione, by «krzewić nową ewangelizację wspólnot i krajów o dawnej tradycji chrześcijańskiej,  stopniowo tracących odniesienie do Boga, aby mogły one odkryć na nowo radość płynącą z wiary».

«Wszystkich, którzy tworzą wielką mozaikę Kościoła» - biskupów i kapłanów, zakonników i zakonnice, diakonów i świeckich – Papież wzywa do obudzenia w sobie «takiego samego zapału, jaki cechował pierwsze wspólnoty chrześcijańskie», zmiany krótkowzrocznego myślenia i przygotowania się do najbliższych wydarzeń kościelnych, które będą miały miejsce w 2012 r.: do Synodu Biskupów poświęconego nowej ewangelizacji, który odbędzie się w dniach od 7 do 28 października, i do Roku Wiary, który zostanie zainaugurowany 11 października w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Nawiązując właśnie do tego nadzwyczajnego doświadczenia «uczestnictwa» i «powszechności», Papież przypomniał aktualność wizji soborowej, która na nowo umieściła «w centrum eklezjologii misyjną naturę Kościoła». Wizji – jak zapewnia w Orędziu – która nie tylko wciąż jest żywa, ale pobudza do owocnych refleksji teologicznych i duszpasterskich, a jednocześnie jawi się na nowo jako rzecz pilna, ponieważ zwiększyła się liczba ludzi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa». Zresztą «obowiązek» misji wypływa z polecenia samego Jezusa, który posyła swoich uczniów między ludzi, aby «uwolnić świat od alienacji człowieka od Boga i od samego siebie, uwolnić go od grzechu, aby na nowo stał się światem Boga». W ten sposób – wyjaśnia Papież w katechezie wygłoszonej podczas audiencji generalnej – chrześcijanie dają świadectwo swojej jedności i stają się zdolni «coraz bardziej kochać innych, bliskich i dalekich».

Głoszenie wiary staje się tym samym odczytywaniem historii, «by dostrzec w niej problemy, dążenia i nadzieje ludzkości». Przemienia się w świadectwo «radości płynącej z wiary», dawane światu, który – jak pisze Benedykt XVI w Orędziu – przeżywa «kryzys wiary», ale wciąż odczuwa «głód i pragnienie Boga». Dowodem tego są m.in. liczni misjonarze z różnych części świata, którzy udają się do innych Kościołów, by głosić nowość Ewangelii i nieść przesłanie solidarności i sprawiedliwości przede wszystkim ubogim, cierpiącym i zepchniętym na margines.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI