Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Całe piękno świata

· Wystawa w Muzeum Sztuk Pięknych w Tournai w Belgii ·

Jak wyrazić całe piękno świata, jego harmonię i jego żywotne siły w jednym zbiorze liczącym ok. stu dzieł malarstwa starożytnego, nowożytnego i współczesnego?

Jest to wyzwanie podjęte przez Muzeum Sztuk Pięknych w Tournai, małym przygranicznym mieście w Belgi, będącym w przeszłości siedzibą potężnego biskupstwa i ważnym ośrodkiem twórczości artystycznej w średniowieczu.

Piękno zbawi świat. Kiedy człowiek kontempluje wszechświat to tytuł nadany tej wiosennej wystawie, która zostanie zainaugurowana 21 kwietnia. Wskazuje on od razu na istnienie moralnego związku między pięknem i dobrocią, co trafnie wyraził Jean-Jacques Rousseau, filozof natury, podejmując myśl wyrażaną już od czasów starożytnych w filozofii greckiej.

Zdanie to zostało zaczerpnięte z powieści Dostojewskiego Idiota, a sugeruje, że samo piękno (chodzi tu o piękno Nastazji), bez miłości (miłości księcia Myszkina) nie jest nic warte. Nie tak dawno Benedykt XVI w swoim przemówieniu do artystów zinterpretował tę myśl w następujący sposób: „Piękno, poczynając od tego, które przejawia się w kosmosie i w przyrodzie, a kończąc na tym, które wyraża się w twórczości artystycznej (…) może stać się drogą do Transcendencji, do ostatecznej Tajemnicy”, właśnie ze względu na swoją tendencję do ukierunkowywania człowieka poza niego samego, ku nieskończoności, którą bada.

W istocie jest to niejako ten sam dialog, który nawiązuje się między artystą bądź osobą, kontemplującą piękno, a tym ostatnim (bądź przyrodą), kiedy obydwoje stają pełni zachwytu przed nią (lub nimi) i starają się odtworzyć poprzez obraz lub myśl estetyczne wzruszenie, jakiego doznali w chwili łaski.

W tym sensie można powiedzieć, że twórczość artystyczna – jeżeli ma za cel odtwarzanie piękna – jest sama w sobie prawdziwym aktem miłości i powszechnej empatii.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

26 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI