Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Bycie chrześcijaninem to droga wyzwolenia

· Podczas audiencji generalnej Papież przedstawia dalsze rozważania na temat przykazań ·

„Bycie chrześcijaninem jest drogą wyzwolenia”, ponieważ „przykazania uwalniają” od egoizmu i ukazują miłość Boga. Zwrócił na to uwagę Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w środę 27 czerwca, kontynuując cykl katechez poświęconych Dekalogowi.

Po spotkaniu się w Auli Pawła VI z grupą chorych – których zapewnił w szczególności, że „Pan rezerwuje specjalne miejsce w swym sercu dla każdego, kto nosi jakąś niepełnosprawność” – Papież przybył na plac św. Piotra. Komentując fragment biblijny z Księgi Powtórzonego Prawa (4, 32-35), skupił się w szczególności na początku Dziesięciu Słów: „Jam jest Pan, Bóg twój”. Odnośnie do tego wyjaśnił, że miłość Ojca niebieskiego poprzedza Prawo i nadaje mu sens. W istocie, skomentował w jednym z licznych spontanicznych dopowiedzeń do przygotowanego tekstu, Pan „nigdy nie wymaga, jeżeli wcześniej nie dał. Nigdy. Najpierw zbawia, najpierw daje, potem wymaga”. „Taki jest nasz Ojciec, dobry Bóg”.

W konsekwencji, zauważył Franciszek chrześcijanin w życiu musi wystrzegać się „postawy egoistycznej”, właściwej temu, kto „nie potrafi przebyć drogi”, kto „rozpoczyna od siebie” i „wraca do siebie”, kto „wychodzi od samego siebie i powraca do siebie”; przeciwnie – wyjaśnił – jego życie „jest przede wszystkim pełną wdzięczności odpowiedzią dawaną szczodremu Ojcu”. Dlatego „chrześcijanie, którzy wypełniają tylko „powinności”, wykazują, że nie doświadczyli osobiście tego Boga, który jest 'nasz'”. W tym wypadku „czegoś brakuje”, zważywszy że „fundamentem tego obowiązku jest miłość Boga Ojca, który najpierw daje, a potem nakazuje”.

Audiencja generalna w języku włoskim

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI