Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

By wejść na górę doskonałości

· Przesłanie Papieża do karmelitów z okazji kapituły generalnej zakonu ·

Powrót do ewangelicznej prostoty jest «wyzwaniem do odnowy Kościoła». Przypomina o tym Papież w przesłaniu do generała Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel z okazji kapituły generalnej. «Sugeruję wam, byście w waszych rozważaniach  nad  misją karmelitów dzisiaj – pisze Papież –   wzięli po uwagę trzy elementy, które mogą wam przyświecać na drodze do pełnej realizacji waszego powołania, którym jest wchodzenie na górę doskonałości: oddawanie czci Chrystusowi, modlitwa i misja».

Pełny tekst przesłania Papieża (po włosku)

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI