Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Budowanie społeczeństw gościnnych i bezpiecznych

· ​Korpusowi Dyplomatycznemu Papież przypomina, że dla milionów osób pokój jest wciąż mirażem ·

„Pokój jest darem, wyzwaniem i zadaniem”. W tych trzech słowach Papież Franciszek zawarł sens refleksji powierzonej korpusowi dyplomatycznemu akredytowanemu przy Stolicy Apostolskiej podczas tradycyjnej audiencji na początku roku, która odbyła się w poniedziałek 9 stycznia rano w Sali Królewskiej.

Będące okazją do dokonania ogólnego przeglądu spraw i kryzysów, które były szczególnie widoczne w panoramie międzynarodowej 2016, przemówienie Papieża rozpoczęło się od przypomnienia „bezużytecznej rzezi”, o której mówił Benedykt XV przed stuleciem podczas I wojny światowej. Sto lat później, zauważył Franciszek, ten pokój, z którego wielu mogło korzystać, dla zbyt licznych ludów jest wciąż „dalekim mirażem”. Miliony osób – mówi Papież „żyją wciąż wśród pozbawionych sensu konfliktów”. I „również w miejscach uważanych kiedyś za pewne, zauważa się ogólne poczucie lęku”. Jak zwykle w analizie Papieża brane były pod uwagę aspekty geograficzne, społeczne i kulturowe kontekstu światowego, a szczególna uwaga poświęcona była zjawisku fundamentalistycznego terroryzmu – zdefiniowanego jako „zabójcze szaleństwo, które nadużywa imienia Boga” - i zaangażowaniu, jakiego wymaga stawianie czoła falom migracyjnym, które wciąż rosną w różnych częściach świata. „Konieczne jest wspólne zaangażowanie na rzecz migrantów, uchodźców i uciekinierów, które pozwoli w godny sposób ich przyjąć”, powiedział w związku z tym Papież, podkreślając potrzebę łączenia prawa do imigracji, zdolność do integracji i obowiązek ze strony migrantów „przestrzegania praw, kultury i tradycji krajów, gdzie są przyjmowani”. Tylko w ten sposób, zapewnił Franciszek, „będzie można budować społeczeństwa otwarte i gościnne w stosunku do cudzoziemców i, jednocześnie, bezpieczne i pokojowe na swoim terytorium”.

Pośród innych tematów poruszonych w przemówieniu były: obrona dzieci, handel bronią, handel ludźmi, sytuacja więźniów, nieustanne „szerzenie się niesprawiedliwości, nierówności społecznych, korupcji”. I pokojowi został poświęcony również tweet opublikowany w poniedziałek 9 stycznia: „Nie może być prawdziwego pokoju, jeśli każdy upomina się zawsze tylko o własne prawa, nie dbając o dobro innych”. 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI