Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Braterstwo fundamentem
pokoju i drogą do niego

· Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień (Pokoju) 1 stycznia 2014 r. ·

Papież Franciszek ma pewien projekt dla ludzkości. A mianowicie doprowadzić ją na powrót do jej „zasadniczego wymiaru”, do „braterstwa”. I wskazuje konkretny punkt, od którego należy rozpocząć drogę: jest nim rodzina, „pierwotne źródło wszelkiego braterstwa”, a zatem także „fundament” i „główna droga do pokoju. Wydaje się zatem rzeczą naturalną, że Orędzie na Światowy 

Dzień Pokoju 2014 r. skoncentrowane jest na braterstwie we wszystkich jego aspektach. I w tym sensie znamienne jest, że na początku przedstawiony jest obraz Kaina i Abla, świadków zarazem faktu, że „ludzkość ma wpisane w sobie powołanie do braterstwa”, ale także „dramatyczną możliwość sprzeniewierzenia się mu”. Z całym bagażem „codziennego egoizmu”, będącego u podstawy „tak licznych wojen i tak wielu niesprawiedliwości”.

W dalszym ciągu swojej analizy Papież mówi o zakorzenieniu braterstwa w ojcostwie Boga, nie w jakimś „ogólnikowym ojcostwie”, uściśla Papież, ale opartym „na osobowej, prawdziwej i konkretnej miłości Boga do każdego człowieka”. I właśnie to nie pozwala „pozostawać obojętnym na los braci”. Dzisiaj natomiast jesteśmy zmuszeni patrzeć „z troską – zauważa Ojciec Święty – na wzrost rozmaitych rodzajów niedostatku” i wciąż nowych form ubóstwa, do których przezwyciężenia wystarczyłaby „skuteczna polityka, promująca zasadę braterstwa”, a nie odrzucania.

Jednakże utrwalanie się braterstwa, dodaje Papież, zależy także od innych czynników, wśród których niepoślednie miejsce ma wybór „stylu życia umiarkowanego i zasadniczego” ze strony tych, którzy mogą wybrać podzielenie się z innymi własnymi dobrami. To wymaga ogólniejszego przemyślenia systemów ekonomicznych lub lepiej polityki ekonomicznej, które pokazują dzisiaj swoją słabość pod ciężarem kryzysu. Jego źródłem jest – powiedział Papież Franciszek, coraz większe oddalanie się człowieka od Boga i od bliźniego „w zabieganiu z chciwością o dobra materialne”, oraz „ubożenie relacji międzyludzkich i społecznych”. Jednakże orędzie – jak zostało potwierdzone również w czasie jego prezentacji, która odbyła się dziś rano, w czwartek 12 grudnia, w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej – upatruje w tym kryzysie sposobnej okazji, „aby powrócić do cnoty rozwagi, umiarkowania, sprawiedliwości i męstwa” i odkryć na nowo braterskie więzi, które nas łączą ze sobą”.

Wśród poruszanych tematów jest także kwestia handlu istotami ludzkimi. Kwestia, o której Papież mówił dziś rano, w czwartek 12 grudnia, do 17 nowych ambasadorów, którzy złożyli listy uwierzytelniające, określając go jako haniebną plagę i „zbrodnię przeciwko ludzkości”.

Integralny tekst Papieża 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 maja 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI