Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Braterstwo drogą do pokoju

· Temat Światowego Dnia 2014 r., pierwszego za pontyfikatu Papieża Franciszka ·

Propozycja alternatywna dla globalizacji obojętności

„Braterstwo fundamentem pokoju i drogą do niego” to temat 47. Światowego Dnia Pokoju – pierwszego za pontyfikatu Papieża Franciszka.

Światowy Dzień Pokoju został ustanowiony z woli Pawła VI i jest obchodzony pierwszego dnia każdego roku. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju jest przesyłane do Kościołów partykularnych i kancelarii całego świata, aby zwracało uwagę na istotną wartość pokoju i konieczność niestrudzonego działania, aby go osiągnąć.

Papież Franciszek wybrał braterstwo na temat swojego pierwszego Orędzia na Światowy Dzień Pokoju. Od początku swojej posługi Biskupa Rzymu Papież zwracał uwagę na jego znaczenie w przezwyciężaniu „kultury odrzucania” i  promowaniu „kultury spotkania”, w dążeniu do urzeczywistnienia  świata bardziej sprawiedliwego i pokojowego.

Braterstwo jest talentem , w który jest wyposażony każdy człowiek jako istota ludzka, dziecko jednego i tego samego Ojca. W obliczu rozlicznych dramatów, jakie dotykają rodzinę narodów – ubóstwo, głód, zacofanie, konflikty, migracje, zanieczyszczenie, nierówności, niesprawiedliwość, zorganizowana przestępczość, fundamentalizmy – braterstwo jest fundamentem pokoju i drogą do pokoju .

Kultura dobrobytu powoduje utratę poczucia odpowiedzialności i więzi braterskiej . Inni, zamiast być naszymi „bliźnimi”, jawią się jako antagoniści lub wrogowie, i często bywają „traktowani jak rzeczy”. Nierzadko ubodzy i potrzebujący pomocy są uważani za „ciężar”, przeszkodę w rozwoju. Co najwyżej są przedmiotem pomocy społecznej bądź charytatywnej. Nie są postrzegani jak bracia , którzy są powołani do tego, by podzielać dary świata stworzonego, dobra postępu i kultury, by mieć pełny udział w tym samym stole życia, być uczestnikami integralnego i obejmującego wszystkich rozwoju.

Braterstwo, będące darem i zadaniem pochodzącym od Boga Ojca, wymaga zobowiązania się do solidarności, aby przeciwstawiać się nierównościom i ubóstwu, które osłabiają życie społeczne, do troski o każdego człowieka, zwłaszcza najmniejszego i bezbronnego, do kochania go jak samych siebie, sercem na wzór serca Jezusa Chrystusa.

W świecie, w którym nieustannie zwiększa się wzajemna zależność, nie może zabraknąć dobra, jakim jest braterstwo, które przezwycięża szerzenie się owej globalizacji obojętności , o której Papież Franciszek wielokrotnie wspominał. Globalizacja obojętności musi ustąpić miejsca globalizacji braterstwa .

Braterstwo winno naznaczać wszystkie sfery życia, w tym gospodarkę, finanse, społeczeństwo obywatelskie, politykę, badania naukowe, rozwój, instytucje publiczne i kulturalne.

Papież Franciszek na początku swojej posługi, poprzez Orędzie, które wkomponowuje się w przesłanie jego poprzedników, wskazuje wszystkim drogę braterstwa, aby nadać światu oblicze bardziej ludzkie.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI