Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Boża orkiestra

· Rozważanie Papieża Franciszka na temat katolickości, uniwersalności i jedności w różnorodności Kościoła ·

Ponowne wezwania do modlitwy o pokój na Bliskim Wschodzie i za ofiary na Lampedusie

Kościół jest niczym wielka orkiestra, „Boża orkiestra”, w której wyrażają się wszyscy, każdy ze swoimi cechami i swoimi właściwościami, tworząc harmonijną symfonię, której dyrygentem jest Duch Święty. Taki obraz Kościoła przedstawił Papież Franciszek dziś rano, w środę 9 października, podczas audiencji generalnej. Kontynuując cykl katechez na temat Credo , Ojciec Święty zatrzymał się przy określeniach mówiących o „Kościele jednym, świętym, powszechnym...”, wyjaśniając, ich znaczenia, począwszy od katolickości, terminu, który pochodzi „z greckiego 'kath'olòn' , co oznacza 'zgodnie ze wszystkim', całość”. Kościół zatem jest katolicki, ponieważ „jest przestrzenią, domem, w którym jest nam głoszona 'cała integralna wiara', w którym zbawienie przyniesione przez Chrystusa jest ofiarowane wszystkim”.

Odnośnie do powszechności Kościoła Papież Franciszek uściślił, że to określenie służy uświadomieniu, że Kościół jest domem otwartym na „wszystkie osoby”. Nie tylko: oznacza również, że jest on obecny w całej swojej powszechności także w najmniejszej z jego części, jaką może być wspólnota parafialna.

Wreszcie jedność. Jedność, sprecyzował Papież, należy pojmować w różnorodności poszczególnych osób, które go tworzą. Co więcej, podkreślił, to właśnie różnorodność jest jego bogactwem. I „to jest piękne w Kościele: każdy wnosi coś swojego, to, czym obdarzył go Bóg, aby wzbogacić innych”. Z tego względu, „jeżeli są w nim plotki – przestrzegł – nie ma harmonii, ale jest walka. A to nie jest Kościół. Kościół jest harmonią wszystkich: niech nigdy nie będzie obmawiania jeden drugiego; nigdy kłótni”.

A zatem akceptujmy drugiego człowieka, „zaakceptujmy to, że istnieje słuszna różnorodność”, napomniał Biskup Rzymu, bowiem jednolitość zabija życie. Życie Kościoła jest różnorodnością, „a kiedy chcemy zastosować tę jednolitość do wszystkich, niszczymy dary Ducha Świętego”. Dlatego trzeba podtrzymywać żywą tę różnorodność, która ubogaca Kościół.

Pozdrawiając obecne na audiencji grupy, Ojciec Święty ponowił wezwanie do modlitwy o pokój na całym Bliskim Wschodzie i za ofiary ogromnej tragedii, do której doszło w minionych dniach u wybrzeży Lampedusy.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

26 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI