Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój

· Temat Światowego Dnia 1 stycznia 2013 r. ·

Na obchody 46. Światowego Dnia Pokoju 1 stycznia 2013 r. Ojciec Święty Benedykt XVI wybrał następujący temat: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”.

Doroczne Orędzie Papieża w złożonej aktualnej sytuacji ma na celu wezwanie wszystkich, aby czuli się odpowiedzialni za budowanie pokoju.

Orędzie będzie mówiło zatem o pełni i wieloaspektowości pojęcia pokoju, począwszy od istoty ludzkiej: pokoju wewnętrznego i pokoju zewnętrznego, uwydatniając także kryzys antropologiczny, naturę i oddziaływanie nihilizmu i zarazem podstawowe prawa, w pierwszym rzędzie wolność sumienia, wolność wypowiedzi, wolność religijną.

Ponadto w Orędziu znajdzie się refleksja etyczna na temat pewnych środków stosowanych w świecie dla powstrzymania kryzysu gospodarczego i finansowego, kryzysu wychowawczego, kryzysu instytucji i polityki, który jest także – w wielu przypadkach – niepokojącym kryzysem demokracji.

Orędzie uwzględni także 50. rocznicę Soboru Watykańskiego II i encykliki papieża Jana XXIII Pacem in terris , w myśl której pierwszeństwo należy się zawsze godności człowieka i jego wolności, w budowaniu miasta będącego w służbie każdego człowieka, bez jakichkolwiek dyskryminacji, i mającego na względzie wspólne dobro, na którym opiera się sprawiedliwość i prawdziwy pokój.

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” – to tytuł ósmego Orędzia Papieża Benedykta XVI na obchody Światowego Dnia Pokoju. Tytuły poprzednich Orędzi brzmiały: „Pokój w prawdzie” (2006), „Osoba ludzka sercem pokoju” (2007), „Rodzina wspólnotą pokoju” (2008), „Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju” (2009), „Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia” (2010), „Wolność religijna drogą do pokoju” (2011), „Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju” (2012).

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI