Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Bogaci, ponieważ ubodzy

· Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post ·

Ubóstwo Jezusa „wyzwala nas i ubogaca”. Pisze o tym Papież Franciszek w Orędziu na Wielki Post, ogłoszonym dziś rano, we wtorek 4 lutego. Orędzie skoncentrowane jest na ubóstwie, a w szczególności na ubóstwie Chrystusa. Papież w istocie na początku wyjaśnia, że Jezus „stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić”, jak głosi tytuł Orędzia, zaczerpnięty z Drugiego Listu do Koryntian. Wybór ubóstwa ze strony Chrystusa, stwierdza Papież, sugeruje nam, że istnieje pozytywny wymiar ubóstwa.

Ale, zapytuje się Ojciec Święty, czym jest to ubóstwo, przez które Jezus nas wyzwala i ubogaca? „Jest nim właśnie – tak brzmi jego odpowiedź – sposób, w jaki nas kocha, Jego zbliżanie się do nas niczym Miłosierny Samarytanin, który podchodzi do owego człowieka na pół umarłego, porzuconego na skraju drogi”. Ubóstwo Chrystusa „jest największym bogactwem”.

Następnie Papież rozważa różnicę między ubóstwem a nędzą. I uściśla, że „nędza nie jest tożsama z ubóstwem”, ponieważ „nędza to ubóstwo bez ufności, bez solidarności, bez nadziei”. Orędzie wskazuje na trzy rodzaje nędzy: materialną, moralną i duchową. Nędza materialna to ta, którą powszechnie nazywa się ubóstwem i jest udziałem ludzi, którzy żyją w warunkach niegodnych osoby ludzkiej. Nędza moralna „polega na popadnięciu w niewolę nałogu i grzechu”. Wiele osób, dodał, jest zmuszonych do życia w tej nędzy przez niesprawiedliwe uwarunkowania społeczne, przez „brak pracy, który pozbawia godności, pozwalającej przynosić chleb do domu”. Co więcej, „w tych przypadkach – pisze Papież – nędzę moralną można nazwać zaczątkiem samobójstwa”. A dalej, „ten rodzaj nędzy jest przyczyną ruiny gospodarczej”.

Nędza duchowa wreszcie „dotyka nas, kiedy oddalamy się od Boga”. Aby pokonać te rodzaje nędzy, kończy Papież, jest tylko jeden sposób: upodobnić się do Chrystusa, „który stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić”.

Integralny tekst Orędzia Papieża (link)

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI