Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Bóg niestrudzenie wychodzi człowiekowi naprzeciw

· Podczas audiencji generalnej Papież omawia modlitwę św. Szczepana ·

Bóg niestrudzenie wychodzi człowiekowi naprzeciw. Choć często spotyka się z niezrozumieniem i nieufnością, a wręcz «upartym sprzeciwem». Przypomniał o tym Papież podczas audiencji generalnej w środę 2 maja na placu św. Piotra, mówiąc o świadectwie i modlitwie św. Szczepana, jednego z siedmiu diakonów, których wybrali apostołowie, by zapewnić potrzebującym posługę miłości.

I nawiązując właśnie do mowy wygłoszonej przez pierwszego męczennika chrześcijańskiego przed Sanhedrynem, Papież podkreślił, że «interpretuje on w nowy sposób całą biblijną opowieść, przedstawiony w Piśmie Świętym rozwój wydarzeń, by pokazać, że prowadzi on do 'miejsca' definitywnej obecności Boga, którym jest Jezus Chrystus, a zwłaszcza Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie». W tej perspektywie Szczepan odczytuje również swoje bycie uczniem Jezusa aż po wybór męczeństwa, w którym w ten sposób «osiąga swoją pełnię jego życie i jego przesłanie».

Według pierwszego męczennika, «nową świątynią, w której mieszka Bóg, jest Jego Syn, który przyjął ludzkie ciało, jest człowieczeństwo Chrystusa, Zmartwychwstałego, który gromadzi ludy i jednoczy je w Sakramencie swojego Ciała i swojej Krwi». W Nim «Bóg i człowiek, Bóg i świat rzeczywiście się kontaktują». Jezus bowiem «bierze na siebie cały grzech ludzkości, by wejść z nim w miłość Boga i by go 'spalić' w tej miłości».

Zbliżanie się do krzyża oznacza zatem «wchodzenie w tę przemianę». Tak jak uczynił Szczepan, który poprzez męczeństwo stał się «jednym z Chrystusem». Jego świadectwo ukazuje wierzącym, że właśnie więź z Bogiem była dla świętego «źródłem siły do tego, by stawić czoło prześladowcom i posunąć się do złożenia daru z siebie». Również nasza modlitwa – zalecił w związku z tym Papież - «musi się karmić słuchaniem Słowa Bożego, w jedności z Jezusem i Jego Kościołem».

W tym, co przydarzyło się Szczepanowi, szczególnie wyraźna jest wizja relacji miłości między Bogiem i człowiekiem, w której zostaje zapowiedziana postać i misja Jezusa. On – podkreślił Benedykt XVI – jest «świątynią, w której obecność Boga Ojca stała się tak bliska, że schroniła się w naszym ludzkim ciele, by nas doprowadzić do Boga, by nam otworzyć bramy nieba». Nasza modlitwa zatem «musi być kontemplacją Jezusa po prawicy Boga, Jezusa jako Pana naszej, mojej codziennej egzystencji». Tylko w Nim bowiem «my również możemy zwracać się do Boga, nawiązać realny kontakt z Bogiem z ufnością i oddaniem dzieci, które zwracają się do Ojca kochającego je bezgraniczną miłością».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI