Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Bóg kocha jak matka

· Podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» na placu św. Piotra Papież Franciszek mówi o miesiącu poświęconym Sercu Jezusa, które jest symbolem miłosierdzia ·

W dwóch przesłaniach podkreśla wartość Mszy św. i autentyczny sens dziesięciu przykazań

Bóg kocha jak matka i owocem tej miłości, tego miłosierdzia, jest życie: podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» w niedzielę 9 czerwca Papież Franciszek mówił o miłości Bożej, biorąc za punkt wyjścia epizod o wdowie z Nain, opowiedziany w Ewangelii Łukasza (7, 11-17). W miesiącu «tradycyjnie poświęconym Najświętszemu Sercu Jezusa, najwyższemu ludzkiemu wyrazowi miłości Bożej», Papież  przewodniczył modlitwie maryjnej z bardzo licznymi pielgrzymami, którzy przybyli na plac św. Piotra, podkreślając, że «miłosierdzie Jezusa to nie tylko uczucie, a wręcz jest to siła, która daje życie, która wskrzesza człowieka». «Współczucie» - dodał - «jest miłością Boga do człowieka, jest miłosierdziem, a więc postawą Boga w zetknięciu z ludzką nędzą, z naszym ubóstwem, z naszym cierpieniem, z naszym niepokojem». I «owocem tej miłości, tego miłosierdzia» jest właśnie życie. Dlatego pięknie jest myśleć, powiedział Ojciec Święty, że «miłosierdzie Boże daje życie człowiekowi, wskrzesza go z martwych». Stąd wezwanie, by «bez obawy zbliżać się do Niego! On ma miłosierne serce! Kiedy Mu pokazujemy nasze wewnętrzne rany, nasze grzechy, On – zakończył Papież Franciszek – zawsze nam przebacza. To czyste miłosierdzie! Idźmy do Jezusa!»

A najbardziej bezpośrednią drogą do Jezusa, na spotkanie z Nim, jest Eucharystia. Dlatego Papież wyraził nadzieję, «że Msza św. nie popadnie w powierzchowną rutynę» i wezwał do tego, by czerpać «coraz bardziej z jej głębi». Słowa te znalazły się w przesłaniu do uczestników Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Niemczech, które zostało odczytane w niedzielę rano podczas końcowej Mszy św. w Kolonii przez specjalnego wysłannika Papieża kard.  Paula Josefa Cordesa. Temat Bożej miłości znalazł się natomiast w przesłaniu wideo, poprzez które Papież Franciszek w sobotę wieczorem zjednoczył się z uczestnikami inicjatywy «10 placów dla 10 przykazań», zorganizowanej przez włoski ruch Odnowy w Duchu Świętym. Przykazania – powiedział m.in. - «wskazują drogę wolności, która znajduje swoją pełnię w prawie Ducha, wypisanym nie na kamiennych tablicach, ale w sercu».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI