Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Bóg jest domem człowieka

· W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Papież odprawia Mszę św. i odmawia z wiernymi «Anioł Pański» w Castel Gandolfo ·

Wniebowzięcie staje się zrozumiałe, kiedy patrzymy na Zmartwychwstanie, wielką tajemnicę chrześcijańskiego zbawienia. Stworzeniem «najbardziej włączonym w tę tajemnicę» jest Maryja, która w swoim  Wniebowzięciu najpełniej urzeczywistnia tajemnicę paschalną. Przypomniał o tym Papież w uroczystość Wniebowzięcia, wyjaśniając, że Maryja jest nam bliska, ponieważ jest bardzo bliska Boga. Ona to w świecie «odwiedziny Boga budzące radość». Świat, który oddala się od Boga, jest bowiem gorszy. Nawet jeśli ktoś uważa, że staje się lepszy.

Liczni wierni uczestniczyli w tradycyjnej Mszy św., odprawianej przez Benedykta XVI  15 sierpnia w kościele parafialnym św. Tomasza z Villanova, a potem razem z Papieżem odmawiali «Anioł Pański».  W homilii Papież mówił o wielkim sercu Maryi, które może pomieścić «całe stworzenie». Dziewica, mówi Papież, jest zjednoczona z Bogiem, więcej, «Jej serce jest tak wielkie, jak serce Boga». Tak więc jeśli «w Bogu jest miejsce dla człowieka», również w człowieku jest miejsce dla Boga. I ta Jego obecność w nas -  «tak ważna, by oświecić świat pogrążony w smutku, przeżywający problemy», dodał Benedykt XVI – urzeczywistnia się w wierze, ponieważ w niej  otwieramy drzwi do naszej egzystencji Bogu, by znaleźć «siłę, która daje życie, i drogę dla naszej egzystencji».

Wiele rzeczy można by powiedzieć o lepszym świecie, na który należy czekać i którego urzeczywistnienie jest «naszą nadzieją». Czy i kiedy ten lepszy świat nadejdzie, mówi Benedykt XVI, «nie wiemy, nie wiem». Jedno jest jednakże pewne: «Bóg czeka na nas, oczekuje nas, nie idziemy na  pustkowie, jesteśmy oczekiwani». Bóg czeka na nas: «naszą wielką radość – zakończył Papież – i naszą wielką nadzieję rodzi dzisiejsze święto».

«W Kościele katolickim dogmat o Wniebowzięciu – przypomniał Papież – został ogłoszony podczas Roku Świętego 1950. Lecz celebrowanie tej tajemnicy zakorzenione jest w wierze i kulcie pierwszych wieków Kościoła, ze względu na głębokie nabożeństwo do Matki Boga, które coraz bardziej się rozwijało we wspólnocie chrześcijańskiej».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI