Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

W poszukiwaniu możliwego pokoju

· Biskupów ukraińskich Papież zapewnia o bliskości Stolicy Apostolskiej ·

Należy stosować się do «wspólnie osiągniętych porozumień», szanować «zasady prawa międzynarodowego», przestrzegać rozejmu i «wszystkich innych zobowiązań, które są koniecznymi warunkami, by uniknąć wznowienia walk»: z takimi wezwaniami zwrócił się Papież Franciszek do stron zaangażowanych w konflikt na Ukrainie, który «ciągnie się od wielu miesięcy i wciąż przynosi wiele niewinnych ofiar oraz powoduje wielkie cierpienia całej ludności». Ten nowy stanowczy apel o pokój został skierowany przez Papieża podczas audiencji dla biskupów z tego kraju, których przyjął w piątek 20 lutego rano z okazji wizyty ad limina Apostolorum.

Zapewniając hierarchów o swojej bliskości Papież powiedział też, że Stolica Apostolska jest z nimi i stara się w organizacjach międzynarodowych przedstawić ich troski i wyjaśnić ich prawa. «W swoim kraju – powiedział – jesteście pełnoprawnymi obywatelami, a zatem macie prawo przedstawiać, również jako wspólnota, swoje stanowisko odnośnie do waszego losu»: nie tyle «w sensie popierania konkretnych działań politycznych», podkreślił, lecz «wskazując i afirmując wartości stanowiące element spajający społeczeństwo ukraińskie, wytrwale dążąc do zgody i dobra wspólnego, nawet w obliczu poważnych i złożonych trudności».

Ze swojej strony biskupi są wezwani do zaangażowania w «uważne słuchanie głosów płynących z terytorium». Dlatego że – zalecił – tylko «słuchając waszego ludu, stajecie się wrażliwi na jego wartości: spotkanie, współpracę, umiejętność rozwiązywania sporów. Jednym słowem: poszukiwanie możliwego pokoju».

Papież nie pominął również poważnych reperkusji, które ma dla rodzin w kraju kryzys, pogłębiający «sytuację niesprawiedliwego ubóstwa na ziemi wielkodusznej i bogatej», oraz prosił hierarchów o pokonywanie nieporozumień i leczenie ran za pomocą świadectwa jedności, umocnionego przez gościnność i wzajemne wsparcie. «Jedność episkopatu daje dobre świadectwo ludowi Bożemu – przypomniał – oraz stanowi nieocenioną posługę dla kraju».

Przemówienie Papieża 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI