Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Biskupi, jakich chcemy mieć

· Papież Franciszek podczas zebrania Kongregacji podaje zasady wyboru nowych hierarchów i wytycza linie misji biskupiej ·

Biskupi, jakich chcemy mieć, muszą potrafić wznosić się «na wyższy plan», czyli na «wysokość spojrzenia Boga»; muszą posiadać umiejętności «profesjonalne»; umieć służyć; wyróżniać się «świętością życia»; dokonywać wyborów «wolnych od uwarunkowań przez stajnie, koterie czy hegemonie»; być «pokornymi i ufnymi siewcami prawdy»; być «ludźmi cierpliwymi» i «rozmodlonymi»; mieć «odwagę, by spierać się z Bogiem w obronie swojego ludu»; opiekować się swoją owczarnią «gorliwie i codziennie». Lecz «gdzie możemy znaleźć takich ludzi?». Pytanie to skierował Papież Franciszek do Kongregacji ds. Biskupów, która zgromadziła się dziś, w czwartek 27 lutego rano na posiedzeniu zwyczajnym. Po raz pierwszy uczestniczył w posiedzeniu Papież, jak zauważył na początku prefekt kard. Ouellet, i jego obecność uznana została za okazję do scharakteryzowania idealnej postaci biskupa i jego misji. Jako pierwszą cechę pasterza Papież ukazał w swoim opisie «strzeżenie z góry». Lecz, wyjaśnił, «nie jest potrzebny manager, dyrektor generalny» ani też ktoś, kto «sytuuje się na poziomie naszej małości czy małych roszczeń». Lud Boży, dodał, potrzebuje kogoś, kto będzie patrzył «z rozległością serca Boga». Oczywiście, przyznał, nie jest łatwo znaleźć podobnych ludzi. A przecież istnieją, powiedział, lecz trzeba «wychodzić na pola», by do nich dotrzeć. I zakończył: «i takim świętym niepokojem chciałbym, by żyła ta Kongregacja».

Tekst integralny przemówienia Papieża po włosku

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 maja 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI