Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Biskupi bez granic

· Nowym hierarchom wyświęconym w ciągu roku Papież przypomina, że każda autentyczna reforma Kościoła zaczyna się od obecności ·

„Każda autentyczna reforma Kościoła zaczyna się od obecności – obecności Chrystusa, której nigdy nie brakuje, ale także obecności pasterza”. Bowiem „tożsamość Kościoła jest określana przez miłość Chrystusa, która nie zna granic”. Jest to jeden z najważniejszych momentów przemówienia, które Papież Franciszek wygłosił w czwartek 18 września do hierarchów mianowanych w ostatnim roku, odbywających kurs formacyjny, zorganizowany przez kongregację ds. Biskupów oraz Kongregację dla Kościołów Wschodnich.

Papież nakreślił swego rodzaju portret prawdziwego pasterza, napominając przede wszystkim, aby „nie uważać za należny” otrzymanego daru. W związku z tym przypomniał o „nierozerwalnym związku” między stałą obecnością biskupa na przydzielonym mu terytorium a rozwojem owczarni, ponieważ „kiedy pasterz się uchyla od obowiązków albo nie można go znaleźć, zagrożone są opieka duszpasterska i zbawienie dusz”.

Zalecając „bliskie, wytrwałe, stałe i cierpliwe obcowanie” z Panem i Jego słowem, Papież przestrzegł, że nie są „przydatni biskupi powierzchownie zadowoleni”. I prosił ich, „bardzo”, aby nie byli „biskupami na określony czas, którzy odczuwają potrzebę ciągłej zmiany miejsca zamieszkania, jak lekarstwa, które tracą właściwości lecznicze”. Nawiązując do słów Seneki, że „żaden wiatr nie sprzyja temu, kto nie wie, dokąd zmierza” – Franciszek napomniał, aby nie byli „biskupami zgaszonymi czy pesymistami, którzy poddawszy się ciemnościom świata bądź pogodzeni z pozorną porażką dobra, na próżno teraz wołają, że fort został zdobyty. Waszym powołaniem – napominał ich – nie jest być strażnikami tłumu, który poniósł porażkę, lecz stróżami Evangelii gaudium”. Papież zatrzymał się w szczególności przy relacjach hierarchów z ich duchowieństwem, prosząc, aby rezerwowali czas i miejsce dla kapłanów. „Chciałbym – stwierdził – abyście byli biskupami, z którymi łatwo jest się skontaktować, nie ze względu na ilość środków komunikacji, jakimi dysponujecie, ale ze względu na wewnętrzną przestrzeń, jaką przeznaczacie na przyjęcie osób. A niech to będzie przyjmowanie wszystkich, bez dyskryminacji. I, bardzo proszę, nie ulegajcie pokusie poświęcenia waszej wolności, otaczając się dworami, grupami czy chórami wyrażającymi aprobatę”. Co do relacji z ludem, Papież zachęcił, by naśladowali cierpliwość Mojżesza, „oddając ostatnie siły, aby wprowadzać ludzi” w życie wiary. I przede wszystkim prosił ich, aby „z szacunkiem prowadzili dialog z wielkimi tradycjami”, pośród których żyją. Temat ten podjął także w przemówieniu do biskupów z Wybrzeża Kości Słoniowej, których przyjął przy okazji wizyty ad limina.

Link do przemówienia Papieża do nowych biskupów, w języku włoskim

Link do przemówienia Papieża do biskupów z Wybrzeża Kości Słoniowej przebywających z wizytą ad limina, w języku włoskim

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI