Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Bezinteresowność jest bogactwem

· Papież dziękuje wolontariuszom z włoskiej służby zastępczej za pomoc niesioną uchodźcom i ofiarom trzęsień ziemi ·

“Bezinteresowność wolontariatu stanowi bogactwo dla społeczeństwa”: zapewnił o tym Papież siedem tysięcy młodzieży z włoskiej służby zastępczej, których przyjął na audiencji w Auli Pawła VI w sobotę 26 listopada rano. W swoim przemówieniu Papież pochwalił zaangażowanie wolontariuszy w przyjmowanie migrantów i w niesienie pomocy ludności poszkodowanej przez trzęsienia ziemi w środkowych Włoszech, wzywając ich również – w improwizowanych słowach dodanych do przygotowanego tekstu – do „chronienia tych, którym grozi ludzkie trzęsienie ziemi, rodzące się we wnętrzu człowieka”.

Nazywając wolontariuszy „cenną i dynamiczną siłą”, Franciszek uwydatnił fakt, że „projekt solidarnego społeczeństwa” zostaje „zdradzony za każdym razem, kiedy biernie patrzy się na wzrost nierówności; kiedy ogranicza się opiekę nad najsłabszymi kategoriami osób; kiedy akceptuje się niebezpieczną logikę zbrojeń; lub kiedy ubogi staje się zagrożeniem”. Wszystkie te postawy według Papieża stanowią prawdziwą „ranę”. Dlatego właśnie, zakończył, wolontariusze muszą „pełnić funkcję krytyczną w stosunku do tych perspektyw sprzecznych z wartościami ludzkimi, i funkcję profetyczną, która pokazuje, jak bardzo możliwe jest działanie w innym sposób”.

Temat zgubnych konsekwencji pewnych wyborów ekonomicznych został poruszony w innej perspektywie również w przesłaniu, które w piątek po południu Papież skierował do sympozjum na temat zarządzania dobrami zgromadzeń zakonnych, pisząc, że „hipokryzja osób konsekrowanych, które żyją jak bogacze”, wyrządza szkodę Kościołowi. „Musimy zadać sobie pytanie – wezwał – czy jesteśmy gotowi ‘ubrudzić sobie ręce’, czy jesteśmy naprawdę towarzyszami podróży ludzi; czy też ulegamy diabolicznej logice zarobku”. Również dlatego, wyjaśnił, że „diabeł przedostaje się przez portfel lub kartę kredytową”.

Przemówienie Papieża do młodzieży pełniącej służbę zastępczą, po włosku

Przesłanie do uczestników sympozjum na temat zarządzania dobrami zgromadzeń zakonnych, po włosku 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

26 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI