Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Bez uprzywilejowanych przestrzeni

· ​Od Krajowego Komitetu ds. Bioetyki Papież domaga się poświęcania uwagi najsłabszym i przypomina, że Kościół postuluje odpowiedzialną dojrzałość obywatelską ·

„Zagadnienie niepełnosprawności i marginalizacji bezbronnych podmiotów w społeczeństwie nastawionym na rywalizację” jest głównym tematem przemówienia Papieża do członków Krajowego Komitetu ds. Bioetyki, z którymi spotkał się w czwartek rano, 28 stycznia w Watykanie. Franciszek jako pierwszy Papież przyjmujący tę organizację, utworzoną 25 lat temu we Włoszech przy prezydium Rady Ministrów, napominał, by „przeciwstawiać się kulturze odrzucania, która dziś przejawia się w tak wielu formach”, jak np. „traktowanie ludzkich embrionów jako materiału, który można eliminować, a podobnie także osób chorych i starszych, zbliżających się do śmierci”.

W swojej refleksji Papież wyszedł od założenia wiadomej wrażliwości Kościoła na zagadnienia etyczne, „ale – wyjaśnił – jest równie jasne, że Kościół nie domaga się żadnej uprzywilejowanej przestrzeni”. Przeciwnie, jest on „zadowolony, kiedy sumienie obywatelskie potrafi rozważać, rozeznawać i postępować w oparciu o wolne i otwarte rozumowanie oraz wartości konstytutywne osoby i społeczeństwa”. Dlatego zaapelował o „odpowiedzialną dojrzałość obywatelską”, będącą „znakiem, że zasiew Ewangelii” – objawionej i powierzonej Kościołowi – wydał owoc”.

Zresztą, zauważył Franciszek, „chodzi o służenie całemu człowiekowi, wszystkim mężczyznom i kobietom, ze szczególną troską o podmioty najsłabsze i najbardziej pokrzywdzone, które z trudem mogą uczynić słyszalnym swój głos, lub też nie mogą jeszcze albo już nie mogą się wypowiedzieć”. I w tym zakresie „wspólnota kościelna i obywatelska winny współpracować, zgodnie z właściwymi sobie, odrębnymi kompetencjami”.

W szczególności Papież zachęcał Komitet do pracy w trzech zakresach: Przede wszystkim w zakresie „badania przyczyn degradacji środowiska”, i wyraził życzenie, aby ta instytucja „sformułowała wytyczne w celu pobudzenia do działań w sferze ochrony, strzeżenia środowiska i pielęgnowania go”. Po drugie, w dziedzinie „poszanowania integralności istoty ludzkiej”, przez ochronę „zdrowia od poczęcia po naturalną śmierć” i „postrzeganie osoby zawsze jako celu, a nigdy jako środka”. Wreszcie, w zakresie „międzynarodowej konfrontacji z myślą o możliwym i pożądanym, choć złożonym zharmonizowaniu standardów i reguł działań biologicznych i medycznych”, zwłaszcza gdy „zagraża im, że zatracą wszelkie odniesienie poza użytecznością i zyskiem” i będą ostatecznie „kierowały się jedynie celami przemysłowymi i komercyjnymi”.

Link do przemówienia Papieża       

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI