Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Bez miłości nauka traci swój humanizm

· Wizyta Papieża w rzymskiej siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore ·

Tylko miłość jest gwarancją szlachetności i humanizmu nauki, chroniąc ją przed ryzykiem relatywizmu, który osłabia myśl i zaciemnia wartości etyczne, powiedział Benedykt XVI podczas wizyty, którą odbył w czwartek 3 maja rano w rzymskiej siedzibie Uniwersytetu Katolickiego Sacro Cuore  z okazji 50. rocznicy powstania wydziału medycyny i chirurgii przy poliklinice im. Agostina Gemellego.

Zwracając się do władz politycznych, społecznych i kościelnych, do wykładowców, przedstawicieli pozostałych pracowników, studentów i pacjentów, Papież przypomniał podstawy kulturalne i duchowe, na których wspiera się działalność naukowa i dydaktyczna Uniwersytetu Katolickiego. Zgodnie ze swoim przeznaczeniem ma on być «miejscem – podkreślił – w którym relacja edukacyjna służy osobie w budowaniu wiedzy naukowej na wysokim poziomie»; miejscem, gdzie «relacja terapeutyczna nie jest zawodem, ale misją» i gdzie «miłość Miłosiernego Samarytanina jest najważniejszym przedmiotem wykładowym  a twarz cierpiącego człowieka jest Obliczem samego Chrystusa».

Wzniosła i trudna misja, którą Papież określił stwierdzając przede wszystkim, że «badania naukowe i poszukiwanie sensu, choć mają swoją specyficzną formę  epistemologiczną i metodologiczną, pochodzą z tego samego źródła, z Logosu, którego dziełem jest stworzenie i który jest przewodnikiem w  rozumieniu historii». Zrozumiała jest zatem potrzeba, by «kultura odkryła moc znaczenia i dynamikę transcendencji»: by, jednym słowem, «otworzyła zdecydowanie horyzont quaerere Deum », poczynając od świadomości, że «sam bodziec do badań naukowych rodzi się z tęsknoty za Bogiem, która jest w ludzkim sercu».

Aby przywrócić rozumowi jego integralny wymiar, nauka i wiara muszą zatem odzyskać swoją «owocną wzajemną więź» i stać się tym samym dwoma «skrzydłami», które dają badaniom bodźce i rozmach. Jest to zadanie szczególnie pilne dzisiaj, trzeba bowiem  przede wszystkim uniknąć, by formacja akademicka zamknęła się na wymiar transcendentny w ciasnym horyzoncie, wyznaczonym przez produkcję i utylitaryzm. Perspektywa wiary - «jest bowiem wewnętrzna – nie zastępuje ani się mu nie sprzeciwia – w stosunku do przenikliwego i wytrwałego poszukiwania wiedzy».

W tym sensie, katolicki wydział medycyny – przypomniał na zakończenie Benedykt XVI – powołany jest do tego, by był «miejscem, w którym transcendentny humanizm nie jest retorycznym sloganem, ale regułą, której podlega codzienne zaangażowanie».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI