Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Bez Maryi nie ma Kościoła

· Podczas audiencji generalnej Papież mówi o modlitwie Dziewicy Maryi ·

«Nie można mówić o Kościele, kiedy nie ma Maryi, Matki Pana». Komentarz św. Chromacjusza z Akwilei do Dziejów Apostolskich został przedstawiony przez Papieża w katechezie podczas audiencji generalnej w środę  14 marca na placu św. Piotra.

Mówiąc o «modlitewnej obecności Dziewicy Maryi» w ziemskim życiu Jezusa i w momentach, kiedy «Kościół stawiał pierwsze kroki», Papież zwrócił uwagę na fakt, że etapy tej drogi – z domu nazaretańskiego do  Jerozolimy, poprzez doświadczenie krzyża - «cechuje zdolność podtrzymania trwałego klimatu skupienia, by rozważać każde wydarzenie w zaciszu  serca, przed Bogiem».

W szczególny sposób w doświadczeniu Wieczernika Maryja dzieli z Jedenastoma dar Ducha. «Jeśli nie ma Kościoła bez Pięćdziesiątnicy – zauważył w związku z tym Benedykt XVI – nie ma też Pięćdziesiątnicy bez Matki Jezusa, ponieważ Ona w jedyny w swoim rodzaju sposób przeżyła to, czego Kościół doświadcza pod działaniem Ducha Świętego». Ta więź, w szczególny sposób uwypuklona przez Sobór Watykański II, potwierdza, że «uprzywilejowanym miejscem Maryi jest Kościół». Oddawanie Jej czci jest  zatem równoznaczne z «uczeniem się od Niej, jak być wspólnotą, która się modli»: nie tylko w sytuacjach trudności i potrzeby – wyjaśnił  Papież – ale zawsze «w sposób jednomyślny, wytrwały, wierny», «jednym sercem i jednym duchem».

«Zawierzajmy Jej – zachęcił – każdą przejściową fazę naszej egzystencji osobistej i kościelnej, a zwłaszcza nasze ostatnie przejście. Maryja wskazuje nam, że tylko trwała, głęboka, pełna miłości więź z Jej Synem pozwala nam pokonać własne ograniczenia, by dotrzeć na krańce świata i wszędzie głosić Pana».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI