Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Bez końca

· Podczas audiencji generalnej Papież Franciszek mówi o horyzoncie, który wychodzi poza życie doczesne ·

Ten, kto praktykuje miłosierdzie, nie może bać się śmierci

«Nasze życie nie kończy się w chwili śmierci». Zmartwychwstanie Jezusa jest obietnicą «przyszłej nieśmiertelności», o którą prosimy w jednej z «pięknych modlitw Kościoła», jak przypomniał Papież podczas audiencji generalnej w środę 27 listopada na placu św. Piotra.

W pierwszych słowach Papież zwrócił się jednak do liczącej ponad 70 tys. osób rzeszy wiernych, którzy nie przestraszyli się przenikliwego chłodu tych ostatnich dni rzymskiej jesieni: «Jestem pełen uznania – powiedział – bo okazaliście odwagę, przychodząc na ten zimny plac. Moje wielkie uznanie». Następnie zapowiedział zakończenie cyklu katechez poświęconych Credo refleksją na temat zmartwychwstania ciała, odczytywanego zgodnie z dwoma aspektami przedstawionymi w Katechizmie Kościoła Katolickiego: «naszą śmiercią – wyjaśnił Papież – i naszym zmartwychwstaniem w Jezusie».

Dziś Papież omówił pierwszy aspekt i od razu podkreślił, że nasz sposób patrzenia na śmierć jest błędny. Nie jest to zagrożenie, która unicestwia wszelkie nasze dążenia, a tam bardziej nie jest to «koniec wszystkiego». Właśnie przeciw temu «fałszywemu rozwiązaniu buntuje się serce człowieka». Jest «w nas silny instynkt – stwierdził Ojciec Święty – który mówi nam, że nasze życie nie kończy się w momencie śmierci». Musimy ufać Jezusowi, który zmartwychwstał, obiecując nam życie wieczne. Chodzi raczej o to, by przygotować się na spotkanie z Nim «twarzą w twarz», co – jak zapewnił Papież - «jest najpiękniejszą rzeczą, która może się nam przydarzyć».

Jak często się dzieje, by lepiej wyjaśnić idee, które wyrażał, Papież wdał się w swoisty dialog na odległość z obecnymi osobami, przedstawiając szereg prostych, bezpośrednich i znaczących pytań i odpowiedzi: «Jak można się przygotować na to spotkanie» z Chrystusem? «Przebywając blisko Jezusa». A «jak się przebywa blisko Jezusa?» Naturalnie «modlitwą, w sakramentach», lecz również i przede wszystkim «praktykując miłość bliźniego». Więcej, «Ten, kto praktykuje miłosierdzie – powtórzył kilkakrotnie, zachęcając wiernych, by dołączyli się do niego – nie boi się śmierci».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI