Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Benedykt XVI wzorem wiary także dla luteranów

· Wizyta w Christuskirche w Rzymie i przemówienia w Erfurcie ·

Już nazajutrz po wyborze na Papieża, który został dokonany 19 kwietnia 2005 r., Benedykt XVI zadeklarował, w przesłaniu do kardynałów, że ekumenizm jest jednym z podstawowych tematów jego pontyfikatu, określając jako priorytetowe swoje postanowienie, «by pracować nie szczędząc energii nad odbudową pełnej i widzialnej jedności wszystkich uczniów Chrystusa». Świadomy, że aby się to dokonało, nie wystarczą przejawy dobrej woli, lecz potrzebne są «konkretne gesty, które zapadną w serca i poruszą sumienia, pobudzając wszystkich do owego wewnętrznego nawrócenia, które jest przesłanką wszelkich postępów na drodze ekumenizmu».

(…) Pragnę przypomnieć trzy gesty Papieża Benedykta XVI, ponieważ w moim odczuciu pastora luterańskiego w Rzymie, mają dla ekumenizmu trwałe znaczenie i mogą wskazywać kierunek. Pierwszym jest wizyta, złożona 14 marca 2010 r. rzymskiej wspólnocie luterańskiej, podczas której Benedykt XVI odprawił nabożeństwo w naszym kościele Christuskirche. Jest to dla nas wyjątkowy znak więzi ekumenicznej. W małej skali pokazuje, na jakim miejscu jest ekumenizm dla Benedykta XVI. Papież, jako zwierzchnik rzymskiego Kościoła katolickiego, zechciał odprawić z naszą małą wspólnotą w Rzymie nabożeństwo w tradycji luterańskiej.

(…) Za drugi z gestów, które pozwalają odczuć bliskość i jedność, może być

uważana wizyta złożona przez Benedykta XVI w byłym klasztorze augustianów w Erfurcie 23 września 2011 r. Po raz pierwszy Papież udał się do miejsca, w którym Marcin Luter (1483-1546) otrzymał święcenia kapłańskie i odprawił po raz pierwszy Mszę św. Tutaj Papież i biskupi niemieckiego Kościoła ewangelickiego zgromadzili się na spotkaniu i wspólnie odprawili nabożeństwo.

(…) Skoncentrowanie na istocie naszej wiary charakteryzuje również trzeci gest ekumeniczny Papieża Benedykta XVI, który mnie bardzo wzruszył. Podczas modlitwy na rozpoczęcie Europejskiego Spotkania Młodzieży na placu św. Piotra, 29 grudnia 2012 r., w miejscu, gdzie zazwyczaj znajduje się tron papieski, stał krzyż. Jak bracia z Taizé, Papież również ukląkł przed tym krzyżem i trwał tak przez parę minut w modlitwie i milczeniu. Gest ten wywołał wielkie wrażenie, wyrażając ideę Papieża o sobie oraz jasne wskazanie odnośnie do podstawowego przesłania wiary: jest tylko jeden Chrystus, w którego wszyscy się wpatrujemy.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI