Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Bardzo poważne przestępstwa, które należy zdecydowanie zwalczać

· ​Papież potępia nadużycia i obrażanie godności nieletnich w świecie cyfrowym ·

Ponad jedną czwartą z ponad trzech miliardów użytkowników internetu stanowią nieletni. Oznacza to, że ponad 800 mln dzieci i nastolatków nawiguje w sieci i narażone są każdego dnia na pułapki i zagrożenia, za którymi często kryją się prawdziwe „przestępstwa”.

Nie dziwi zatem, że Papież Franciszek w przemówieniu skierowanym do uczestników międzynarodowego kongresu, poświęconego „godności nieletnich w świecie cyfrowym” – których przyjął w Watykanie w piątek rano, 6 października – wskazał ochronę dzieci jako „najbardziej kluczowe” z zadań dla „przyszłości rodziny ludzkiej”. Przestrzegając w szczególności, aby nie zamykać oczu na szerzenie się „niezwykle groźnych” zjawisk, które budzą „grozę” i powodują szkody, które mogą naznaczyć „poważnie całe życie współczesnych dzieci”.

Surowa i szczegółowa wypowiedź Papieża ujawnia niepokojącą rzeczywistość, które jest zbyt często bagatelizowana, jeżeli nie wręcz otaczana mitem w imię źle pojętego poczucia wolności. W rzeczywistości, jak zauważa Franciszek, przestrzenie wyrażania się i informacji, jakie daje sieć, stały się dziś najżyźniejszym terenem „dla nielegalnych, odrażających działań” i „dla nadużywania oraz obrażania godności nieletnich”.

Nie chodzi tu już o „korzystanie z wolności – przestrzegł Papież – ale o przestępstwa, wobec których trzeba postępować mądrze i z determinacją”. Mając jasną świadomość, że nie wystarczą jednostronne przedsięwzięcia czy „automatyczne rozwiązania techniczne”. Potrzebna jest raczej „globalna” mobilizacja, która obejmowałaby rządy, prawodawców, siły porządkowe, świat ekonomii i społeczny, wychowawców i instytucje religijne. Poczynając od Kościoła katolickiego, który powinien wyciągnąć naukę z „bardzo poważnych faktów”, jakie wyszły na jaw w tych latach, i odnowić swoją gotowość do angażowania się w sposób coraz głębszy i dalekowzroczny w ochronę nieletnich i ich godności”. Jak nawołuje Deklaracja Rzymska, tekst wypracowany na zakończenie obrad kongresu i przekazany Papieżowi Franciszkowi podczas audiencji.

Przemówienie Papieża w języku włoskim  

Deklaracja Rzymska 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI