Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Bardziej sprawiedliwe i integrujące modele ekonomii

· Przemawiając do grupy przedsiębiorców, Papież prosi, by reagowali na potrzeby osób ubogich i żyjących na marginesie społeczeństwa ·

“Pilnie potrzebne są modele gospodarcze bardziej integrujące i sprawiedliwe”. Przypomniał o tym Papież Franciszek przedsiębiorcom, którzy uczestniczyli w Fortune-Time Global Forum, mającym za temat “Wyzwanie XXI w. – stworzyć nowy pakt społeczny”; przyjął ich na audiencji w sobotę 3 grudnia rano w Sali Klementyńskiej.

W swoim przemówieniu Papież zachęcał, aby zwracać “uwagę na ranę ludzi ubogich i uchodźców, o których tak często zapomina społeczeństwo”. Kiedy “ignorujemy wołanie wielu naszych braci i sióstr w każdej części świata – wyjaśnił – nie tylko odmawiamy im praw i wartości, które otrzymali od Boga, lecz odmawiamy im także mądrości i uniemożliwiamy im ofiarowanie światu ich talentów, ich tradycji i ich kultur”. Dlatego właśnie “takie postawy zwiększają cierpienie ludzi ubogich i tych, którzy znajdują się na marginesie, i my sami stajemy się ubożsi, nie tylko materialnie, ale też moralnie i duchowo”.

Papież zwrócił uwagę w szczególności na stan “niepokoju”, jaki cechuje dzisiejszy świat, gdzie “nierówność wśród ludów ciągle narasta, a wiele wspólnot jest bezpośrednio dotkniętych wojną i ubóstwem lub przymusowym wyjazdem migrantów i uchodźców”. W tej sytuacji “ludzie chcą mieć możliwość wypowiedzenia się i wyrażenia swoich niepokojów i lęków; chcą wnosić swój uprawniony wkład w lokalne wspólnoty i w szersze społeczeństwo i korzystać z zasobów oraz z rozwoju, które zbyt często są zarezerwowane dla nielicznych”. Oto dlaczego konieczne jest dokonanie “nawrócenia instytucjonalnego i osobistego; przemiana serca, która przyznaje pierwszeństwo najgłębszym wyrazom naszego wspólnego człowieczeństwa, naszych kultur, naszych przekonań religijnych i naszych tradycji”. Chodzi o odnowę, wyjaśnił Papież, która “nie powinna być związana po prostu z ekonomią rynkową”; wyzwaniem jest “zareagowanie na niespraweidliwość w skali globalnej, rozwijając poczucie odpowiedzialności lokalnej, a nawet osobistej, tak aby nikt nie był wykluczany”. Mając świadomość, że “odnowa, oczyszczenie i umacnianie solidnych modeli ekonomicznych zależy od naszego osobistego nawrócenia i wielkoduszności względem potrzebujących”.

Link do przemówienia Papieża 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI