Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Aż po umycie nóg bratu

· Podczas audiencji jubileuszowej Papież Franciszek mówi o miłosierdziu i służbie ·

Przez umycie nóg Jezus ukazał „służbę jako drogę do przeżywania wiary w Niego i dawania świadectwa Jego miłości”. Papież przypomniał o tym w katechezie podczas audiencji jubileuszowej w sobotę 12 marca, na placu św. Piotra.

W wigilię trzeciej rocznicy wyboru Papież Franciszek postanowił poświęcić refleksję ścisłemu związkowi istniejącemu między miłosierdziem a służbą, wskazując na konieczność, by „przykazanie nowe” oznajmione przez Jezusa było przeżywane w miłości konkretnej, pokornej, świadczonej „w ciszy i ukryciu”. Miłość ta – podkreślił, zwracając się do dziesiątków tysięcy zgromadzonych wiernych – „wyraża się w dzieleniu się dobrami materialnymi” i przejawia także w umiejętności „wyznawania sobie nawzajem naszych braków” i „modlenia się jedni za drugich, aby umieć przebaczać sobie z serca”.

„Miłość jest wtedy, gdy zapominasz o sobie i myślisz o innych”, podkreślił, powtarzając, że „przez umycie nóg Pan uczy nas, byśmy służyli, a nawet byli sługami, podobnie jak On był sługą dla nas, dla każdego z nas”.

Zanim Papież udał się na plac na spotkanie z wiernymi, pozdrowił w auli Pawła VI uczestników kursu formacyjnego, zorganizowanego przez trybunał Roty Rzymskiej, i potwierdził, że nowe rozporządzenie dotyczące stwierdzania nieważności związku małżeńskiego – zawarte w motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” i „Mitis et Misericors Iesus” – winno być „rozumiane i zgłębiane” w tym celu, by „służyło sprawiedliwości i miłości rodzin”.

Link do przemówienia Papieża podczas audiencji jubileuszowej

Link do przemówienia Papieża do uczestników kursu przygotowanego przez Rotę Rzymską

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI