Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Aż nastanie nowy świt

· Benedykt XVI podczas audiencji generalnej w Środę Popielcową przedstawia drogę wielkopostną ·

Rozpoczął się okres trwający czterdzieści dni. Te dni stanowią istotne momenty  wiary ludu Bożego, podczas których jesteśmy wezwani do konfrontacji z dwuznacznością cechującą «również sytuację Kościoła wędrującego przez pustynię świata i historii», aż nastanie  «nowy świt, stworzony przez Boga samego». W taki sposób Papież przedstawił specjalny okres, który rozpoczyna się w życiu Kościoła oczekującego na Paschę Zmartwychwstania. Wielki Post był głównym tematem rozważania przeznaczonego dla wiernych, którzy dziś, 22 lutego, w Środę Popielcową uczestniczyli w cotygodniowym spotkaniu na audiencji generalnej w Auli Pawła VI. W nieustannym splataniu się przeszłości i teraźniejszości, momentów «szczególnej zażyłości z Bogiem», ale «także pokusy», przeciwstawienia «mesjanizmu władzy, sukcesu» i «mesjanizmu miłości, daru z siebie» Benedykt XVI ukazał aktualność znaczenia Quadragesimy , rozpoczynającego się dzisiaj okresu w życiu chrześcijan. Papież chciał przede wszystkim podkreślić symboliczne znaczenie liczby «czterdzieści», która wciąż pojawia się w życiu Kościoła, począwszy od dziejów Noego. Nie jest to jednak – wyjaśnił  Papież – liczba przedstawiająca czas w sensie chronologicznym, «wyznaczony przez sumę dni», lecz «wyraża ona czas oczekiwania, oczyszczenia, powrotu do Pana, świadomości, że Bóg dochowuje wierności swoim obietnicom». Przypominając epizody związane z tego typu upływem czasu, opisane w Piśmie Świętym, Papież wskazał liczne analogie do życia dzisiejszego świata, w którym pokusom Chrystusa na pustyni odpowiadają oschłość, ubóstwo życia i wartości, sekularyzm i kultura materialistyczna, które «zamykają osobę w światowym horyzoncie życia, pozbawiając ją wszelkich odniesień do transcendencji». Papież mówi o mrocznym niebie, bo «kryją je chmury egoizmu, niezrozumienia i ułudy». Mimo to chrześcijańska pewność, że «nawet z najtwardszej  skały Bóg może wydobyć żywą wodę, która gasi pragnienie i orzeźwia», musi nas wspierać w drodze do «jasnego świata Boga».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI