Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Autentyczność i prawda w kulturze social network

· : W Orędziu na Dzień Środków Społecznego Przekazu Papież wskazuje wartości będące punktem odniesienia dla społeczności świata cyfrowego ·

Korzystanie w sposób „wyważony, z szacunkiem, odpowiedzialnością i oddaniem prawdzie” z sieci społecznościowych może „umacniać więzy jedności między osobami i skutecznie promować harmonię rodziny ludzkiej” – pisze Papież w Orędziu na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, który będzie obchodzony 12 maja. Tekst został zaprezentowany dziś rano, 24 stycznia, w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej przez abpa Cellego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, i ks. prał. Tighe'a, jej sekretarza.

Benedykt XVI w swej refleksji opiera się na przeświadczeniu, że „sfera cyfrowa nie jest światem paralelnym czy czysto wirtualnym, ale częścią codziennej rzeczywistości wielu osób”. Pod tym względem social network „są owocem ludzkich relacji, ale same z kolei nadają nowe formy procesom komunikacji”. „Dobre zrozumienie” tego wymiaru – mówi Papież – stanowi zatem „wstępny warunek znaczącej obecności” chrześcijan w cyfrowych sieciach społecznych.

Tych, którzy aktywnie korzystają z tych nowych form przekazu, Papież wzywa przede wszystkim, aby nie utracili „autentyczności”. Bowiem – wyjaśnia – „w tych przestrzeniach człowiek dzieli się nie tylko myślami i informacjami, ale w ostatecznym rozrachunku przekazuje samego siebie”. Potrzebny jest zatem wysiłek wszystkich, aby promować „wartość dialogu, rozumnej debaty, logicznej argumentacji”, wystrzegając się pokus „sławy” za wszelką cenę, „strategii przekonywania”, „hałaśliwej” informacji.

„Wyzwanie, z jakim muszą zmierzyć się sieci społecznościowe – kontynuuje Benedykt XVI – to być naprawdę pojemnymi”, tak aby możliwy był „pełny udział wierzących”, od których wymaga się „umiejętności posługiwania się nowymi środkami, nie tyle, aby iść z biegiem czasów, ale właśnie aby pozwolić nieskończonemu bogactwu Ewangelii znaleźć nowe formy wyrazu, które będą w stanie dotrzeć do umysłów i serc wszystkich”. Dlatego potrzebne jest „uważne rozeznanie” połączone z otwartością na dialog i gotowością do dawania świadectwa, także dlatego, aby potwierdzić „znaczenie i doniosłość religii w debacie publicznej i społecznej”.

Papież przypomina wreszcie o roli social network jako „czynnika rozwoju ludzkiego” w „środowiskach geograficznych i kulturowych, w których katolicy czują się wyizolowani”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI