Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Atmosfera Kościoła

· Msza św. Papieża w Domu św. Marty ·

Pokój i radość: „to jest atmosfera Kościoła”. Komentując czytania liturgiczne Mszy św. celebrowanej w poniedziałek rano, 30 września, w kaplicy Domu św. Marty, Papież Franciszek skupił się na atmosferze, jaką oddycha się w Kościele, który potrafi dostrzegać nieustanną obecność Pana. Jest to właśnie atmosfera pokoju, w której panuje radość Pana.

Punktami odniesienia są fragmenty z Księgi Zachariasza (8, 1-8) – zawierający proroctwo zapowiadające, że place Jeruzalem wypełnią się starcami opartymi na laskach co ukaże wartość ich długowieczności, obok ludzi młodych, którzy radośnie się bawią, ukazując radość ludu Bożego – i fragment Ewangelii Łukasza (9, 46-50), który przytacza dyskusję, jaka zrodziła się między apostołami, sprzeczającymi się,  kto z nich jest największy.

W obydwu fragmentach Papież widzi swego rodzaju dyskusję, lub też wymianę opinii na temat struktury organizacyjnej Kościoła. Ale, przypomniał, „Pan lubi zaskakiwać” i tak „przesuwa centralny punkt dyskusji”: stawia przy sobie dziecko i mówi:  „Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje. (…) Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”. Uczniowie nie rozumieli tego.

„W pierwszym czytaniu – uściślił Papież – słyszeliśmy o obietnicy danej przez Boga swojemu ludowi: powrócę na Syjon, zamieszkam w Jeruzalem i Jeruzalem będzie nazwane miastem wiernym. Pan powróci”. A „jakie znaki wskażą, że Pan powrócił? Świetna organizacja? Rządy, które sterują wszystkim w sposób czysty, doskonały?” zapytywał. W odpowiedzi, Ojciec Święty powrócił do obrazu placu w Jerozolimie, który jest wypełniony przez starców i dzieci.

Ci zatem, „których pozostawiamy z boku, opracowując projekty organizacji – stwierdził – będą znakiem obecności Boga: starcy i dzieci. Starcy, gdyż posiadają mądrość, mądrość swego życia, mądrość tradycji, mądrość historii, mądrość Bożego prawa; a dzieci – ponieważ są również siłą, przyszłością, tymi, którzy dzięki swej sile i swojemu życiu będą tworzyć przyszłość”.

Przyszłość ludu – powiedział Papież – „tkwi w jednych i drugich, w starcach i dzieciach. I naród, który nie troszczy się o swoich starców i swoje dzieci nie ma przyszłości, ponieważ nie będzie miał pamięci i nie będzie miał obietnicy. Starcy i dzieci są przyszłością narodu”.

Istnieje, niestety, dodał, smutne przyzwyczajenie odstawiania na bok dzieci, „dając im cukierki lub gry”. Podobnie jest z ludźmi starymi – jeśli nie pozwala się im mówić  i „obywamy się bez ich rad”. A jednak Jezus poleca, aby poświęcać najwyższą uwagę dzieciom, by ich nie gorszyć; podobnie przypomina też, że „jedynym przykazaniem, które zawiera w sobie błogosławieństwo, jest właśnie czwarte, przykazanie okazywania czci rodzicom, starszym”.

Uczniowie chcieli oczywiście, „by Kościół rozwijał się bez problemów. Ale takie oczekiwanie  – przestrzegł Papież – może stać się dla Kościoła pokusą – aby był Kościołem funkcjonalnym, Kościołem dobrze zorganizowanym, gdzie wszystko jest na swoim miejscu”. Jednak to nie jest tak, ponieważ byłby to Kościół „bez pamięci i bez obietnicy”; a tak oczywiście „nie może być”.

„Prorok – kontynuował Ojciec Święty – mówi nam o żywotności Kościoła. Nie mówi jednak: będę z wami, i każdego tygodnia otrzymacie dokument do rozważenia; co miesiąc zorganizujemy zebranie, aby planować”. To wszystko, dodał, jest konieczne, ale nie jest znakiem obecności Boga. Jaki to będzie znak, mówi Pan: „Staruszkowie i staruszki zasiądą na placach Jeruzalem, wszyscy z laskami w ręku z powodu podeszłego wieku. I zaroją się place miasta od bawiących się tam chłopców i dziewcząt”.

„Zabawa – zakończył Papież – jest znakiem radości. Jest to radość Pana. A staruszkowie siedzący z laską w ręku skłaniają do myślenia o pokoju. Pokój i radość, to jest atmosfera Kościoła.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI