Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Apel do ludzkości

· Papież zachęca, aby słuchać głosu ubogich i uchodźców ·

Zaopiekowanie się innymi, „niezależnie od ich pochodzenia i okoliczności”, to nie tylko „znak wyróżniający chrześcijan”, ale „uniwersalne wezwanie zakorzenione w naszym wspólnym człowieczeństwie”. Przypomniał o tym Franciszek przedstawicielom Harvard World Model United Nations, których przyjął na audiencji w czwartek 17 marca rano w Auli Pawła VI.

Podkreślając znaczenie inicjatywy – która zgromadziła w Rzymie ponad 2 tys. studentów, pochodzących ze 110 krajów świata, aby omówić scenariusze geopolityczne, kryzysy ekonomiczne, zmiany klimatyczne, problemy dotyczące środowiska i różnego rodzaju wyzwania – Papież zachęcił młodzież, aby słuchała głosu „najsłabszych i zepchniętych na margines”, którym powinny służyć Narody Zjednoczone i poszczególne kraje do nich należące.

Franciszek nawiązał w szczególności do dramatycznej sytuacji „tych, którzy są dotknięci przez najpoważniejsze problemy dzisiejszego świata, przez przemoc i nietolerancję” i „stali się uchodźcami, tragicznie zmuszonymi do opuszczenia swoich domów”. Na nich – zapewnił – jest skierowana uwaga Kościoła, zaangażowanego w „zaspokajanie potrzeb ubogich i uchodźców, we wspieranie rodzin i wspólnot i ochronę niezbywalnej godności i praw każdego członka rodziny ludzkiej”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI