Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Antidotum na surowość

· ​Do biskupów mianowanych w ostatnich miesiącach Papież mówi o rozeznaniu ·

„Antidotum na bezruch”, „proces twórczy”, „antidotum na surowość”: tym jest, według Franciszka, rozeznanie, do którego wezwany jest każdy biskup w jego posłudze pasterza ludu Bożego. Papież mówił o tym długo do nowo mianowanych biskupów, którzy uczestniczyli w kursie formacyjnym, zorganizowanym przez Kongregacje ds. Biskupów i dla Kościołów Wschodnich.

Przyjmując ich na audiencji w czwartek 14 września rano w Sali Klementyńskiej, Papież przypomniał, że bohaterem każdego autentycznego rozeznania jest Duch Święty. A zatem „może uczyć i pomagać czynić postępy w rozeznaniu tylko ten, kto jest obeznany z tym wewnętrznym mistrzem, który jak busola dostarcza kryteriów pozwalających rozróżniać, dla siebie i dla innych, znaki Boga i Jego łaski”. Dlatego biskup „nie może uważać za rzecz oczywistą posiadanie daru tak wzniosłego i transcendentnego, jakby było to prawo nabyte”, lecz musi „nieustannie o niego prosić” w modlitwie.

Ponadto, wyjaśnił Franciszek, rozeznanie jest „łaską Ducha dla świętego wiernego ludu Bożego”. Dlatego musi być uważane zawsze za „działanie wspólnotowe”, w którym muszą uczestniczyć wszystkie części składowe wspólnoty. W tej perspektywie biskup nie może uważać się za „samowystarczalnego ojca i władcę” czy za „odizolowanego samotnego pasterza” ani też nie może abstrahować od „bogactwa opinii swoich kapłanów i diakonów, ludu Bożego i wszystkich, którzy mogą posłużyć użytecznymi słowami”. Nie trzeba zatem lękać się „dzielenia się, a czasami modyfikowania swojego rozeznania przy pomocy innych”. Papież zachęca, by „ćwiczyć się w postawie słuchania, wzrastania w wolności, by rezygnować z własnego punktu widzenia, by przyjąć punkt widzenia Boga”. „Misją, która was czeka – powiedział Papież do biskupów – nie jest przedstawianie własnych idei i projektów ani też abstrakcyjnych rozwiązań opracowanych przez osoby uważające Kościół za własny ogród”, lecz dawanie świadectwa Chrystusowi „bez ściągania uwagi na własną osobę czy narcyzm”. Rozeznanie oznacza zatem przede wszystkim „pokorę w stosunku do własnych projektów” i „posłuszeństwo w stosunku do Ewangelii będącej ostatecznym kryterium”. Ze szczególną wrażliwością na kulturę i pobożność ludową. Oraz ze świadomością, że rozeznanie, „choć na każdym kroku definitywne, jest procesem zawsze otwartym i koniecznym, który może być uzupełniany i wzbogacany”. Istotnym warunkiem tej drogi jest zatem „uczenie się cierpliwości Boga i Jego zamierzeń, które są zawsze inne niż nasze”.

Przemówienie Papieża po włosku

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI