Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Antidotum na przemoc

· Biskupom z północnej Afryki, przybyłym z wizytą «ad limina», Papież przypomina, że należy akceptować różnice jako bogactwo, a podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» wzywa do zaprowadzenia pokoju w Syrii i Iraku oraz do położenia kresu napięciom społecznym w Wenezueli ·

Papież Franciszek oddał hołd «odwadze, wierności i wytrwałości» biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, którzy zostali w Libii mimo grożących im licznych niebezpieczeństw. «Są oni autentycznymi świadkami Ewangelii», powiedział zwracając się do członków Regionalnej Konferencji Episkopatu północnej Afryki (CERNA), których przyjął na audiencji w poniedziałek 2 marca rano. «Dziękuję im gorąco – mówił – i zachęcam was wszystkich do dalszych wysiłków, by przyczynić się do ustanowienia pokoju i do pojednania w całym waszym regionie».

Grupie biskupów – w której oprócz biskupów z Libii są biskupi z Algierii, Maroka i Tunezji – Papież przypomniał w szczególności o potrzebie rozwijania dialogu z innymi religiami, podkreślając, że «najskuteczniejszym antidotum na wszelkie formy przemocy jest wychowywanie do odkrywania i akceptacji różnicy jako źródła twórczego bogactwa». Podkreślenie to jest znaczące w świetle apelu powtórzonego przez Papieża w niedzielę na placu św. Piotra. Wyrażając swoje zaniepokojenie powtarzającymi się wciąż w Syrii i Iraku atakami na chrześcijan i inne grupy, Franciszek zachęcił wiernych, by modlili się «nieustannie, ażeby jak najszybciej położono kres niedopuszczalnej brutalności, której są ofiarami». Jednocześnie, dodał, «proszę wszystkich, stosownie do ich możliwości, by starali się ulżyć w cierpieniu osobom ciężko doświadczanym, niejednokrotnie tylko z powodu wyznawanej wiary».

O przemocy Papież mówił też w odniesieniu do ostrych napięć społecznych, które w tym okresie występują w Wenezueli. Po przypomnieniu czternastoletniego chłopca, który został zabity strzałem w głowę przez policjanta z sił prewencji w San Cristóbal w Stanie Táchira, Papież wezwał wszystkich, by nie szczędzili wysiłków, aby nie ulegać pokusie konfliktu i zagwarantować «poszanowanie godności każdej osoby oraz świętości ludzkiego życia», zachęcając do «powrotu na wspólną drogę dla dobra kraju i tworzenia na nowo przestrzeni szczerego i konstruktywnego spotkania w dialogu».

Przemówienie Papieża do biskupów z północnej Afryki 

Rozważanie Papieża podczas niedzielnego spotkania na «Anioł Pański»

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

28 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI