Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Aktualność proroctwa

· Giorgio La Pira i refleksja polityczna na temat Morza Śródziemnego ·

Dwa wyrażenia Giorgia La Piry w przekonujący sposób streszczają jego wizję Morza Śródziemnego: pierwsze to „wielkie Jezioro Tyberiadzkie”, a drugie „potrójna rodzina Abrahama”. 

Jezioro Tyberiadzkie jest geograficznym centrum ziemskiej misji Jezusa, wielokrotnie przeprawiał się On na jego drugi brzeg, by spotkać się z ludźmi tam mieszkającymi, różniącymi się między sobą pod wzglądem etnicznym i religijnym, i głęboko podzielonymi. Można stwierdzić, że w pewnym sensie Jezioro Tyberiadzkie jest wyobrażeniem powszechnego charakteru przesłania i doświadczenia chrześcijańskiego, które św. Paweł, w świetle doświadczenia zmartwychwstałego Chrystusa, będzie potrafił tak dobrze zinterpretować. Poprzez jezioro Jezus przekroczył bowiem granice geograficzne, etniczne i religijne Izraela.

Jezus „wykorzystał” jezioro, ponieważ był to środek komunikacji kulturowej i handlowej między różnymi rzeczywistościami ludzkimi, a także środek utrzymania ze względu na bogactwo jego fauny. Również Morze Śródziemne, ze względu na swoje położenie, jest czymś w rodzaju wielkiego jeziora i – niezależnie od tego, czym nam się to podoba, czy nie, lub czy to dostrzegamy, czy nie – łączy ze sobą osoby mieszkające na jego brzegach.

Otóż ludy nadbrzeżne, według wizji La Piry, niezależnie od ich różnic i przynależności do wspólnych korzeni w Abrahamie (trzema wielkimi tradycjami religijnymi, które nawiązują do postaci Abrahama, są judaizm, chrześcijaństwo i islam), podzielają wizję życia i człowieka, która – mimo głębokich różnic – jest otwarta na wartość transcendencji. Z ich spotkania, po wiekach „ideologii konfliktu” (które w rzeczywistości były również wiekami głębokiej wymiany kulturowej), może zatem zrodzić się coś głęboko „nowego” w historii nie tylko Morza Śródziemnego, ale całego świata.

Wydaje mi się, że dziś mamy przed oczami bardzo trudną sytuację międzynarodową, która musi być nie tylko dobrze kontrolowana, ale również interpretowana w całej swojej złożoności. Z jednej strony jesteśmy świadkami polaryzacji międzynarodowego konfliktu polityczno-kulturowego i umacniania się stanowisk skrajnych i ksenofobicznych. Z drugiej strony destabilizacja regionu śródziemnomorskiego doprowadziła do zaostrzenia zjawiska migracji do krajów zachodnich. I w ten to sposób drugi filar wizji La Piry, nawiązujący do „wielkiego Jeziora Tyberiadzkiego”, zostaje obalony: Morze Śródziemne nie jest miejscem dialogu i handlu przynoszącego korzyści wszystkim, lecz w dramatyczny sposób przeobraża się w cmentarz zdesperowanych, niczym pole bitwy i granica do umaniania. Ta sytuacja nie będzie mogła znaleźć pozytywnego rozwiązania, dopóki nie zostaną zawarte na drodze negocjacji odpowiednie porozumienia międzynarodowe. Wizja Morza Śródziemnego jako miejsca pokoju nie jest utopią, lecz poważnie zranioną perspektywą, którą należy leczyć wprowadzając w życie projekty autentycznego wzrostu i rozwoju, oparte na międzynarodowej solidarności. Jest to oczywiście w pierwszym rzędzie zadanie instytucji międzynarodowych, lecz lekcja La Piry odnosi się do nas wszystkich i jak sądzę domaga się od nas zaangażowania w trzy rzeczy: poznawanie, gościnność, dialog.

Prawdopodobnie nigdy tak jak dziś słowa La Piry nabierają szczególnej aktualności. Przyszedł moment – pisał burmistrz Florencji do Pawła VI w lutym 1970 r. - by obalić mury i budować mosty. Nadeszła zatem chwila, by odrzucić wszelkie podziały i bratobójcze konflikty, by budować trwałe więzi współpracy w duchu zainicjowanego przez Sobór Watykański II dialogu międzyreligijnego. Bez wytrwałego wysiłku w tym kierunku rzeczą bardzo trudną, jeśli nie niemożliwą, będzie budowanie pokoju w basenie Morza Śródziemnego i we współczesnym świecie.

Gualtiero Bassetti

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 sierpnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI