Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Aby zareagować na planetarne wyzwania przemocy

· Benedykt XVI do uczestników zgromadzenia ogólnego Interpolu ·

Pokonanie przemocy, która uniemożliwia budowanie świata opartego na sprawiedliwości i pokoju, wymaga odpowiedzialności całego społeczeństwa. Tym przekonaniem Benedykt XVI podzielił się z przedstawicielami Interpolu – organizacji grupującej siły policyjne 190 krajów świata – których przyjął na audiencji dziś rano, w piątek 9 listopada, w Auli Pawła VI, przy okazji ich 81. zgromadzenia ogólnego, które obradowało w tych dniach w Rzymie.

Niepokój Papieża budzi rozwój przemocy kryminalnej, która w naszej epoce powoduje cierpienie całej rodziny ludzkiej. Jawi się ona, powiedział Papież, w coraz to nowych formach, umacniając groźne zjawisko, które stanowi m.in. „poważny czynnik destabilizacji społeczeństwa i niekiedy wystawia na trudną próbę nawet władzę państwa”.

W związku z takim stanem rzeczy Kościół i Stolica Apostolska „dodają otuchy osobom, które angażują się w walkę z plagą przemocy i zbrodni w tej naszej rzeczywistości, która coraz bardziej przypomina globalną wioskę”, powiedział Papież, odnosząc się dalej do najpoważniejszych form działalności przestępczej, w szczególności terroryzmu, „jednej z najbrutalniejszych form przemocy”, i przestępczości zorganizowanej, która „rozrasta się w miejscach życia codziennego” i „często uderza w ciemno”. Do tej ostatniej Benedykt XVI zaliczył handel ludźmi, narkotykami, bronią, podrabianymi towarami, lekami „stosowanymi w większości przez ubogich, które zabijają zamiast leczyć, i wreszcie handel narządami ludzkimi”. Ażeby można było przeciwstawić się tego rodzaju wynaturzeniom, Papież apelował o „odważne i przenikliwe przeanalizowanie leżących u ich podłoża motywacji”, nie wykluczając czysto politycznych, oraz wzięcie na siebie odpowiedzialności przez „wszystkie podmioty, które mogą wywrzeć wpływ na to zjawisko”: poczynając od rodzin, po szkoły, instytucje religijne, środki komunikacji społecznej oraz poszczególnych obywateli. „Każdy – zakończył – jest w sobie właściwy sposób odpowiedzialny za pokojową i sprawiedliwą przyszłość”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI