Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Aby wymierzanie sprawiedliwości rehabilitowało i resocjalizowało

· Papież domaga się bardziej godnych więzień oraz inicjatyw pomocy humanitarnej i duchowej ·

Aby „wymierzać sprawiedliwość”, nie wystarczy uznać kogoś za winnego przestępstwa i ukarać; trzeba „uczynić wszystko, co możliwe, aby doprowadzić do poprawy i udoskonalić człowieka”, mając na uwadze jego resocjalizację.

Papież zwrócił uwagę na funkcję reedukacyjną i rehabilitacyjną kary więzienia w przemówieniu do uczestników XVII Konferencji Rady Europy dla dyrektorów administracji więziennych, których przyjął na audiencji w czwartek 22 listopada rano w Sali Klementyńskiej.

Według Benedykta XVI, nie chodzi o „dodatkowy i drugorzędny aspekt systemu karnego”, ale jego „decydującą i ważną rolę”. Potrzeba, aby skazany na karę pozbawienia wolności spędził w więzieniu „okres rehabilitacji i poprawy”, winna być w istocie traktowana jako „wymóg samego społeczeństwa, zarówno aby zrehabilitować człowieka, tak aby mógł istotnie przyczyniać się do dobra wszystkich, jak i w celu osłabienia jego skłonności do działalności przestępczej oraz zagrożenia społecznego”. Kiedy tak nie jest – zauważył Papież – „wymierzanie sprawiedliwości nie jest realizowane w pełnym sensie”; konsekwencją tego jest to, „że pozbawienie wolności chybione co do swej funkcji edukacyjnej” staje się „karą o działaniu przeciwnym wychowawczemu, która paradoksalnie zwiększa, zamiast ją powstrzymywać, skłonność do przestępstwa danej osoby i jej bycie zagrożeniem dla społeczeństwa”.

Sprawą pierwszorzędnej wagi, zdaniem Papieża, jest „uczynienie bardziej godnymi pomieszczeń więziennych i zapewnienie więźniom najskuteczniejszych środków wsparcia i programów formacji”. Aby ten cel osiągnąć, nie wystarczy „dysponować odpowiednimi zasobami finansowymi”; potrzebny jest także „postęp w sposobie myślenia, aby powiązać debatę na temat więziennictwa, dotyczącą poszanowania praw ludzkich więźnia, z szerszą debatą, dotyczącą samego stosowania wymiaru sprawiedliwości karnej”. Na koniec Benedykt XVI wspomniał o kwestii „więźniów obcokrajowców, często znajdujących się w trudnych i delikatnych sytuacjach”, zachęcając do stworzenia w więzieniu „prawdziwej wspólnoty wychowawczej”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI