Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Aby wykorzenić plagę nadużyć

· ​Papież Franciszek prosi biskupów i przełożonych instytutów zakonnych o pełną i uważną współpracę i zaznacza, że sprawą pierwszorzędną nie jest unikanie skandalu, ale uczynienie Kościoła bezpiecznym domem ·

„Należy uczynić wszystko, co możliwe, żeby wykorzenić z Kościoła plagę nadużyć seksualnych w stosunku do nieletnich i zapoczątkować drogę pojednania i uzdrawiania dla dobra tych, którzy byli poddawani nadużyciom” – prosi o to Papież Franciszek biskupów i przełożonych zgromadzeń zakonnych w liście przesłanym z okazji spotkania Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, która zbierze się w Watykanie w dniach od 6 do 8 lutego.

Według Papieża, rodziny „muszą wiedzieć, że Kościół nie szczędzi wysiłków, aby chronić ich dzieci”, i „mają prawo zwracać się do niego z pełnym zaufaniem, gdyż jest bezpiecznym domem”. Stąd wyraźne wezwanie, aby nie dopuścić do tego, że przeważyłyby innego „rodzaju względy, niezależnie od tego, jakiej byłyby natury, jak na przykład pragnienie uniknięcia skandalu”. W posłudze kapłańskiej – przypomina Papież – „nie ma absolutnie miejsca dla tych, którzy wykorzystują nieletnich”.

W tym sensie Franciszek poleca Konferencjom Episkopatów, aby przygotowały „wytyczne, odnośnie do potraktowania przypadków nadużyć seksualnych w stosunku do nieletnich ze strony osób duchownych”, i żeby wyposażyły się w „narzędzie pozwalające dokonywać okresowej rewizji norm i weryfikować ich przestrzeganie”. Hierarchom i zakonnikom powierza w szczególności zadanie czuwania nad tym, aby „w parafiach oraz w innych instytucjach Kościoła

było zagwarantowane bezpieczeństwo nieletnim i bezbronnym dorosłym”, a zarazem tworzone „programy opieki duszpasterskiej” oraz by wykazywali „gotowość do spotkania z ofiarami i ich bliskimi”. A przede wszystkim apeluje o „pełną i uważną współpracę” z Komisją, którą określa jako „nowe, ważne i skuteczne narzędzie, mające mi pomagać w animowaniu i promowaniu zaangażowania całego Kościoła – na różnych szczeblach: Konferencji Episkopatów, diecezji, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego itd. – aby podejmować działania niezbędne do zagwarantowania ochrony nieletnich i bezbronnych dorosłych i dawać odpowiedzi w duchu sprawiedliwości i miłosierdzia”.

Link do listu Papieża w języku włoskim

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI