Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Aby uzdrowić zraniony świat stworzony

· ​Wspólne przesłanie Papieża i Patriarchy Bartłomieja na Światowy Dzień Modlitwy ·

„Jesteśmy przekonani, że nie może być autentycznego i trwałego zaradzenia problemowi, jakim są kryzys ekologiczny i zmiany klimatyczne, bez wspólnej i zbiorowej odpowiedzi”. Z okazji Dnia Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego w piątek 1 września Papież Franciszek i Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej wystosowali, po raz pierwszy razem, przesłanie, w którym „pilnie apelują o odpowiedzialne wsłuchiwanie się w wołanie ziemi i zaspokajanie potrzeb ludzi, którzy są spychani na margines, a przede wszystkim o odpowiadanie na usilne prośby wielu oraz wspieranie globalnego konsensusu, aby uzdrowić zraniony świat stworzony”. Kierują oni wezwanie do wszystkich „ludzi dobrej woli”, aby przeznaczyli w tym dniu „czas na modlitwę w intencji środowiska naturalnego”, żeby dziękować Panu za wspaniałość stworzenia i aby, szanując naturę, mieli odwagę obierać style życia cechujące się „większą prostotą i solidarnością”.

Dokument odwołuje się do biblijnego opowiadania o stworzeniu, aby zaznaczyć, że „ziemia została nam powierzona jako wspaniały dar i jako dziedzictwo, za które wszyscy wspólnie jesteśmy odpowiedzialni”, i że „godność oraz pomyślność człowieka są ściśle związane z troską o świat stworzony”.

Jednak historia świata, piszą Papież i Patriarcha, potoczyła się innymi drogami, i dziś mamy do czynienia z „sytuacją moralnego upadku”, z której wyłaniają się „nasza skłonność do niszczenia delikatnych i zrównoważonych ekosystemów świata, nienasycone pragnienie manipulowania nimi i kontrolowania ograniczonych zasobów planety, chciwość w wyciąganiu nieograniczonych korzyści z rynków”. Człowiek, stwierdzają Franciszek i Bartłomiej, nie szanuje już przyrody jako „wspólnego daru”, lecz uważa ją za „własność prywatną”.

Konsekwencje takiej wizji świata są „tragiczne i trwałe”, jak zniszczenie planety i zmiany klimatyczne, których skutki „odbijają się przede wszystkim na osobach żyjących ubogo w każdym zakątku kuli ziemskiej”. Troska o świat stworzony, czytamy, jest zatem „wyzwaniem niecierpiącym zwłoki”. Ludzkość musi zaangażować się na rzecz „zrównoważonego i integralnego rozwoju”, a przede wszystkim możni świata – „ci, którzy zajmują znaczące stanowiska w dziedzinach społecznej, ekonomicznej, politycznej i kulturalnej” – muszą wsłuchiwać się w ten krzyk bólu. Potrzeba „wspólnej odpowiedzialności” i gotowości, by dać „pierwszeństwo solidarności i służbie”.

Wspólne przesłanie w języku włoskim     

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI