Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Aby przyjąć Słowo w sercu

· Na audiencji generalnej Papież mówi o słuchaniu Pisma Świętego podczas Mszy św. ·

„Liturgia Słowa jest nieodłączną częścią” Mszy św., „ponieważ gromadzimy się właśnie po to, żeby słuchać o tym, co Bóg uczynił i co zamierza jeszcze dla nas uczynić”, powiedział Papież podczas audiencji generalnej w środę 31 stycznia na placu św. Piotra.

Powracając do katechez na temat znaczenia celebrowanej Eucharystii, po głębszym omówieniu obrzędów wstępnych, w tym tygodniu Papież poświęcił rozważanie „dialogowi między Bogiem a Jego ludem” jako „doświadczeniu, przeżywanemu 'bezpośrednio'”. Wynika z tego, że wierni powinni uważnie wysłuchiwać czytań. Tymczasem, niestety, zwrócił uwagę, dodając pewne osobiste spostrzeżenia do przygotowanego tekstu, bardzo „często w czasie, gdy jest czytane Słowo Boże, zaczyna się komentowanie”, co rozprasza. „Bowiem jeśli rozmawiasz z ludźmi – wyjaśnił – nie słuchasz”.

Tak więc, napomniał Papież, „kiedy czytane jest Słowo Boże z Biblii – pierwsze czytanie, drugie, Psalm responsoryjny i Ewangelia – powinniśmy słuchać, otworzyć serce, bo to sam Bóg do nas przemawia, a nie myśleć o innych rzeczach lub rozmawiać o czym innym”.

Odnośnie do tego Franciszek zwrócił także uwagę, że „zabronione” jest „opuszczanie czytań lub zastępowanie ich tekstami niebiblijnymi. Słyszałem, że niektórzy, jeśli jest jakaś wiadomość, czytają gazetę, bo to jest wiadomość dnia. Nie! Słowo Boże jest Słowem Boga” i „zastępowanie tego Słowa czym innym zuboża i naraża na szwank dialog Boga z Jego ludem zgromadzonym na modlitwie”.

Katecheza podczas audiencji generalnej w języku włoskim  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI