Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Aby przezwyciężyć wykluczenie społeczne

· Wśród więźniów, chorych i ubogich Papież Franciszek rozpoczyna wizytę w diecezji Cassano all’Ionio ·

Odbywanie wyroku nie może być «narzędziem jedynie kary i odwetu», lecz musi mieć na celu «rzeczywistą reintegrację» więźnia w społeczeństwie. Podróż Papieża Franciszka do Cassano all’Ionio rozpoczęła się w sobotę 21 czerwca rano od apelu do instytucji państwowych, wezwanych do «konkretnego zaangażowania», by celem polityki penitencjarnej stała się reintegracja i rehabilitacja.

Podczas wizyty w zakładzie karnym w Castrovillari, gdzie przybył helikopterem ok. 9, Papież przypomniał temat «poszanowania podstawowych praw» więźniów, wyraźnie mówiąc o «wymogu, jakim są odpowiednie warunki odbywania kary». Ten aspekt kwestii więziennictwa uważany jest za «istotny», lecz niewystarczający – przestrzegł – jeśli nie towarzyszy mu nieustanna praca mająca na celu społeczną reintegrację osób skazanych na więzienie.

Kiedy ten cel zostaje zaniedbany, podkreślił Papież, kara staje się narzędziem represji, «szkodliwym dla jednostki i dla społeczeństwa». A Bóg, zauważył, «nie postępuje z nami w ten sposób», bo «pomaga nam wrócić na właściwą drogę. Nigdy nie potępia. Nigdy nie ogranicza się do przebaczenia, lecz przebacza i towarzyszy»: On jest «mistrzem reintegracji: bierze nas za rękę i prowadzi z powrotem do wspólnoty społecznej». Słowa te znalazły natychmiastowe echo w indywidualnych spotkaniach z więźniami, wśród których był ojciec małego Cocò Campolongo, zabitego i spalonego przez zorganizowaną przestępczość: niech nigdy żadne dziecko – zabrzmiały słowa Papieża – nie zazna podobnego cierpienia.

Papież Franciszek udał się następnie do Cassano, gdzie odwiedził chorych przebywających w hospice San Giuseppe Moscati, po czym w katedrze spotkał się z duchowieństwem diecezji. W przemówieniu przygotowanym na tę okazję i wręczonym zebranym Biskup Rzymu wezwał kapłanów do odkrycia radości z własnej misji i do życia pięknem braterstwa, zachęcając ich w sposób szczególny do pracy «z rodziną i dla rodziny». Na zakończenie udał się na obiad w seminarium z ubogimi, którymi zajmuje się diecezjalny Caritas oraz z młodzieżą ze wspólnoty terapeutycznej Saman Mauro Rostagno. Po południu samochodem udał się do Marina di Sibari, gdzie przed powrotem do Watykanu Papież odprawia Mszę św.

Przemówienie w zakładzie karnym w Castrovillari po włosku 

Przemówienie wręczone kapłanom po włosku  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI