Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Aby przekazywać wiarę i nadzieję

· Przemówienie wygłoszone przez Papieża podczas audiencji dla uczestników zebrania plenarnego Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej ·

„Wyrzucamy” naszą młodzież, a ona powoli „popada w rozczarowanie”. Nie możemy jednak jej porzucić: młodzi ludzie potrzebują osób, które potrafią im dawać „wiarę i nadzieję”. Taki jest sens przemówienia, które Papież Franciszek skierował do uczestników plenarnego zebrania Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej podczas spotkania, które odbyło się w piątek 28 lutego rano w Sali Klementyńskiej.

W wyraźny sposób słowa te odnosiły się do sytuacji młodych Latynosów, będącej przedmiotem refleksji zgromadzenia, które właśnie się zakończyło: rzeczywistości, którą Papież dobrze zna i która w szczególny sposób leży mu na sercu. Lecz jego myśli nie mogły nie odnosić się do całego świata młodych ludzi, którzy w każdym zakątku świata szukają „utopii”, codziennie zderzającej z twardą i trudną rzeczywistością.

Jak stawić temu czoło? Odkładając na bok przygotowany tekst – opublikowany przez nasz dziennik w całości w wydaniu wczorajszym – Papież zwrócił się do zebranych bezpośrednio, podsuwając kilka wskazań tworzących swoistą triadę: pamięć, rozeznanie, utopia. Na takim gruncie, zasugerował, można oprzeć proces, który prowadzi do traditio fidei, a zatem do traditio spei.

Spotkanie to było dla Papieża Franciszka również okazją do przypomnienia swoich doświadczeń z młodymi mieszkańcami Ameryki Łacińskiej. Przypomniał na przykład, że właśnie z powodu „złego wychowania do utopii”, niektórzy młodzi Argentyńczycy, należący do Akcji Katolickiej, w latach siedemdziesiątych znaleźli się w szeregach guerrilli. Potem, by lepiej ukazać wartość więzi międzypokoleniowej między starszymi i młodymi, powołał się na film japońskiego reżysera Akiry Kurosawy Sierpniowa rapsodia, w którym podkreśla się rolę dziadków w zachowywaniu tradycyjnej kultury, nawet wtedy, gdy rodzice przyjęli inną. „Spotkanie dzieci i dorastającej młodzieży z dziadkami - stwierdził – ma decydujące znaczenie dla przechowania pamięci narodu i rozeznania teraźniejszości”.

Pełny tekst przemówienia Papieża po włosku 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI