Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Aby opowiedzieć tamte lata

Sobór Watykański II, zapowiedziany niespodziewanie w początkach 1959 r., był nie tylko największym wydarzeniem religijnym XX w., ale także najliczniejszym zgromadzeniem biskupów chrześcijańskich, jakiego nie było w historii. Minął prawie wiek od poprzedniego Soboru Watykańskiego (1869-1870), przerwanego z powodu zdobycia Rzymu, a przede wszystkim świat zupełnie się zmienił.

Przygotowania trwały niemal cztery lata. Później, od 11 października 1962 r. do 8 grudnia 1965 r., odbywał się Sobór, który obradował w miesiącach jesiennych tych czterech niepowtarzalnych lat. W tej atmosferze zmian i optymizmu rozbudziło się powszechne zainteresowanie, jakiego do tej pory nigdy nie okazywano, Kościołem Rzymu i jego wolą odnowy.

Pół wieku od rozpoczęcia Vaticanum II nastał okres w historii potrzebny do jego zrozumienia, także na płaszczyźnie wiary, i do przezwyciężenia mitologizacji, w sensie zarówno negatywnym, jak i pozytywnym, które są u źródeł ostrych konfliktów co do jego interpretacji historycznej i teologicznej. Niemal wojny, oczywiście nienowej w historii soborów, ale w przypadku Soboru Watykańskiego II nie ułatwiało to zapoznania się z nim ani jego recepcji. Niniejszy numer specjalny „L'Osservatore Romano”, przygotowany z pasją przez Francesca M. Valiante, ma być skromnym upamiętnieniem. Jego zaletą jest wszak sięgnięcie do czasów Soboru, aby możliwie jak najbardziej przybliżyć jego rzeczywistość, nierzadko zaciemnianą przez sprzeczne interpretacje. Dzięki tekstom i obrazom z tamtych lat albo inspirowanym tamtymi latami, jak bardzo ładna okładka Isabelli Ducrot.

O autentyczności, także historycznej, Soboru, zgromadzenia Kościoła Chrystusowego, świadczą wybrane teksty papieży, którzy go prowadzili lub przeżywali jako biskupi. Aż po Josepha Ratzingera, który uczestniczył w nim jako młody teolog. I właśnie z okresu otwarcia Soboru Watykańskiego II pochodzi tekst Benedykta XVI, niepublikowany, a tutaj prezentowany, który będzie wprowadzeniem do mającego się ukazać wkrótce wydania jego tekstów soborowych. A celem jest, by w tym Roku Wiary pomóc ją zrozumieć i nią żyć.


Numer specjalny «L'Osservatore Romano» jest w sprzedaży w cenie pięć euro.
Informacji udziela i prowadzi sprzedaż  Ufficio diffusione
«L'Osservatore Romano», 00120 Città del Vaticano
+39 06 698 99470 (telefon), +39 06 698 82818 (fax),
ufficiodiffusione@ossrom.va

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI