Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Aby odbudować nadzieję

Pojednanie jest tematem, który sięga korzeniami naszej niedawnej przeszłości, aktów ludobójstwa i masowych eksterminacji XX w., ale także naszej teraźniejszości, również pełnej niepokoju i spragnionej odtworzenia więzi i odbudowy nadziei. 

Na okładce: «Improvisation 6», Wassily Kandinsky

W zakresie pojednania, które jest czymś więcej niż proste zaprowadzenie pokoju, bo zachodzi na wyższym poziomie oraz obejmuje pamięć i sprawiedliwość, bardzo wiele już uczyniono i czyni się w dalszym ciągu na wszystkich poziomach: tak w Yad Vashem, jak w Ruandzie, w Irlandii i w kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Jest to temat, który angażuje bezpośrednio także kobiety. Pojednanie jest bowiem aspektem opieki, jednej z najważniejszych i najbardziej znaczących funkcji macierzyńskich. Umacnianie pokoju, przebaczenia, przywracanie nadziei na przyszłość.

W tym numerze zajmujemy się kilkoma procesami pojednania: projektem „na rzecz pojednania, odnowy i uzdrowienia”, realizowanym w Irlandii przez kobietę, prezbiteriańską duchowną Patterson, projektem na rzecz pojednania i edukacji w Ruandzie, prowadzonym przez Yolande Mukagasana z plemienia Tutsi, świecką, która uszła z życiem z masakry, a także budowaniem relacji opartych na serdeczności i ufności między przedstawicielami różnych religii w praktycznym doświadczeniu szkoły sióstr salezjanek w Jerozolimie, do której chodzą głównie dzieci muzułmańskie.

Obok tych przykładów, w których starałyśmy się wyodrębnić różne aspekty możliwego modelu pojednania są też liczne inne przypadki, w przeszłości jak i w teraźniejszości, do których nasze teksty tylko nawiązują. I we wszystkich tych przypadkach kobiety odgrywały i odgrywają rolę determinującą. Możemy na tej podstawie sformułować ważny wniosek: odrzucenie nienawiści ma podstawowe znaczenie, lecz musi mu towarzyszyć żądanie sprawiedliwości, uznania, edukacja i poznanie, a na koniec również miłość, aby pojednanie stało się zjawiskiem zbiorowym i zagościło w sercach ludów, a nie tylko jednostek. (anna foa)

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI