Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Aby nieść czułość Boga

· Głównym tematem drugiej audiencji jubileuszowej związek między zaangażowaniem a miłosierdziem ·

Ponieważ „Bóg nas otoczył swoim czułym miłosierdziem”, chrześcijanie są wezwani, by „nieść tę czułość innym”, zwłaszcza „ludziom potrzebującym, tym, którzy zaznają cierpienia w sercu lub są smutni” – powiedział to Papież Franciszek podczas drugiej w Roku Świętym audiencji jubileuszowej, w sobotę 20 lutego.

Do ponad 50 tys. wiernych obecnych na placu św. Piotra Papież mówił o związku między zaangażowaniem a miłosierdziem, komentując fragment biblijny Listu do Rzymian (8, 31a-34). Wyszedł od stwierdzenia, że „Jubileusz jest prawdziwą okazją, by zagłębić się w tajemnicę dobroci i miłości Boga”, po czym wyjaśnił, że przede wszystkim „w Wielkim Poście Kościół zachęca do tego, by lepiej poznawać Pana, by w sposób bardziej konsekwentny żyć wiarą”. Krótko mówiąc, wyjaśnił, chodzi o to, by „dawać konkretny znak bliskości Boga” przez „drobne gesty miłości, czułości, troski”, zasugerował, włączając jak zazwyczaj praktyczne sugestie do przygotowanego tekstu. I tak, w konsekwencji, „otwiera się brama miłosierdzia”.

Po przypomnieniu, że „na co dzień oczekuje się od nas, byśmy angażowali się w to, co robimy: w modlitwę, w pracę, w naukę, ale także w sport, w rozrywkę”, Franciszek nawiązał także do zaangażowania Boga – które przejawiło się przede wszystkim w stworzeniu i w daniu swojego Syna Jezusa.

Przez Chrystusa w istocie Pan „zaangażował się w sposób całkowity, by przywrócić nadzieję ubogim, tym, którzy byli pozbawieni godności, obcokrajowcom, chorym, więźniom i grzesznikom, których przyjmował z dobrocią”. I także co do tego aspektu Papież dodał osobistą uwagę: „Jeżeli rozumujemy po ludzku – wyznał – grzesznik byłby nieprzyjacielem Boga, ale On zbliżał się do nich z dobrocią, kochał ich i odmieniał ich serca. Wszyscy jesteśmy grzeszni. Jednak nie powinniśmy tracić ufności: On zbliża się, by nas umocnić i nam przebaczyć”.

A zatem konkluzja: „w oparciu o miłosierną miłość” Jezusa „również my możemy i powinniśmy odpowiadać na Jego miłość przez nasze zaangażowanie. A to przede wszystkim – wyraził życzenie Franciszek – w sytuacjach największej potrzeby, tam, gdzie jest większe pragnienie nadziei”, jak na przykład wśród „osób opuszczonych, dotkniętych bardzo ciężkim upośledzeniem, najciężej chorych, umierających, tych, którzy nie są w stanie wyrazić wdzięczności”.     

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI