Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Aby natychmiast doszło do zawieszenia ognia

· ​Papież usilnie błaga o położenie kresu nieludzkiemu konfliktowi syryjskiemu ·

„Chcę podkreślić i potwierdzić moją bliskość wobec wszystkich ofiar nieludzkiego konfliktu w Syrii. Z poczuciem pilności ponawiam apel, błagając z całej mocy odpowiedzialnych, aby doprowadzili do natychmiastowego rozejmu, aby został nakazany i był respektowany przynajmniej przez czas konieczny do tego, aby ewakuować ludność cywilną, zwłaszcza dzieci, którzy są wciąż w pułapce okrutnych bombardowań”. Papież Franciszek na zakończenie audiencji generalnej w środę 12 października na placu św. Piotra znów mówił o przemocy, która wykrwawia ten kraj na Bliskim Wschodzie, trzy dni po zapowiedzi konsystorza, na którym mianuje kardynałem abpa Maria Zenariego, „który pozostaje nuncjuszem apostolskim w umiłowanej i udręczonej Syrii”.

Wcześniej Papież mówił o aktach przemocy w stosunku do chrześcijan, przyjmując w salce Auli Pawła VI konferencję sekretarzy Christian World Communions. „Kiedy terroryści czy potęgi światowe – powiedział – prześladują mniejszości chrześcijańskie lub chrześcijan, nie pytają: 'Czy jesteś luteraninem? Czy jesteś prawosławny? Czy jesteś katolikiem? Czy jesteś metodystą? Czy należysz do zielonoświątkowców?', nie. 'Ty jesteś chrześcijaninem'. Oni uznają jedno: chrześcijanina”.

Następnie, po przybyciu na plac św. Piotra, Papież zapoczątkował nowy cykl rozważań poświęcony uczynkom miłosierdzia względem ciała i względem duszy, przypominając, że „na przestrzeni wieków bardzo wiele prostych osób je praktykowało”. Zresztą, zwrócił uwagę, nie ma potrzeby „szukać nie wiadomo jakich przedsięwzięć do realizacji. Lepiej jest zacząć od rzeczy najprostszych”. Również dlatego, dodał, że nie chodzi o „podejmowanie wielkich wysiłków i nadludzkich czynów”. Przeciwnie, „Pan wskazuje drogę składającą się z drobnych gestów, które jednak mają w Jego oczach wielką wartość”, tak iż „na ich podstawie będziemy sądzeni”. Jest to odniesienie do 25. rozdz. Ewangelii Mateusza, który jest jednym z głównych tematów nauczania Franciszka. W tym sensie wzorem jest św. Teresa z Kalkuty: „pamiętamy ją nie z powodu licznych domów, które otworzyła na świecie, ale – zakończył Papież – dlatego, że pochylała się nad każdą osobą znajdowaną na ulicy, aby jej przywrócić godność”.

Link do słów Papieża podczas audiencji generalnej 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI