Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Aby nadać sens życiu i historii

· Papież Franciszek podczas uroczystości wręczenia Nagrody Ratzingera ·

“Głębia myśli Josepha Ratzingera, mocno zakorzenionej w Piśmie Świętym i w Ojcach Kościoła, karmionej zawsze przez wiarę i modlitwę, pomaga nam zachować otwartość na horyzont wieczności, dając w ten sposób sens również naszym nadziejom i naszym ludzkim zadaniom. Jego myśl i nauczanie są owocne, ponieważ potrafił on skupić się na podstawowych punktach odniesienia naszego życia chrześcijańskiego: na osobie Jezusa Chrystusa, miłości bliźniego, nadziei i wierze. I cały Kościół będzie mu za to zawsze wdzięczny”. Powiedział to Papież Franciszek podczas uroczystości wręczenia Nagrody Ratzingerta 2016, która odbyła się dziś, 26 listopada, rano w Sali Klementyńskiej.

Laureatami prestiżowej nagrody – jak zostało ogłoszone w wydaniu „L’Osservatore Romano” z 17-18 października br. – zostali ks. prał. Inos Biffi i Ioannis Kourempeles, którzy zostali przyjęci przez Papieża seniora w piątek 25 listopada po południu w Klasztorze Mater Ecclesiae. Ks. prał. Inos Biffi jest profesorem emeritus teologii systematycznej i historii teologii średniowiecznej na Wydziale Teologicznym Północnych Włoch, wykładowcą tych dyscyplin na Wydziale Teologicznym w Lugano, członkiem Papieskiej Akademii Teologicznej, przewodniczącym Instytutu historii teologii średniowiecznej w Mediolanie i dyrektorem Instytutu historii teologii na Wydziale Teolocznym w Lugano. Jest światowej sławy liturgistą, autorem setek książek i esejów, współpracownikiem naszej gazety. Ks. Prał. Biffi otrzymał nagrodę w uznaniu za jego ‘Opera omnia’ (dotychczas zostało wydanych dwadzieścia tomów, kolejne są w przygotowaniu). Gromadzi ona jego pisma w większości poświęcone teologii i filozofii średniowiecznej. Ks. prał. Biffi kieruje, we współpracy, dwujęzycznym wydaniem Dzieł św. Anselma z Aosty i seriami Biblioteca di Cultura Medievale ed Eredità Medievale (Biblioteki Kultury Średniowiecznej i Dziedzictwa Średniowiecza). Ioannis Kourempeles jest pierwszym prawosławnym laureatem Nagrody Ratzingera (ustanowionej w 2011 r.). Studiował teologię na Wydziałach Teologicznych w Salonikach, Erlangen i Heidelbergu. Wykłada historię dogmatów oraz teologię dogmatyczną i symboliczną na Wydziale Teologii Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach. „Termin teologia symboliczna – wyjaśnia Kourempeles – oznacza teologię odnoszącą się do doktrynalnych orzeczeń Kościoła typu dogmatycznego, a więc do wszystkich symboli i źródeł wiary”. W tym zakresie zajmuje się nie tylko rzeczywistością dogmatyczną duchowości prawosławnej, ale także „elementami wspólnymi” i „różnicami”, które w dziedzinie sformułowań dogmatycznych na Wschodzie i Zachodzie chrześcijańskim pojawiły sią na przestrzeni historii. W wywiadzie udzielonym jezuicie o. Federikowi Lombardiemu, przewodniczącemu Watykańskiej fundacji Joseph Ratzinger, Kourempeles definiuje „przemówienie z Ratyzbony” Ratzingera (12 września 2006 r.) „hymnem do Boga Logosa i pieśnią o zdolnościach naszego ludzkiego logos, gdy tylko otwieramy się na Boga Logosa, który kocha”. Uczony stwierdza jednocześnie, że jego zdaniem „niesprawiedliwy sposób, w jaki przemówienie to zostało potraktowane, jest godny głębokiego ubolewania”. Uwydatniając aspekty i tematy, które zrobiły na nim największe wrażenie w myśli Ratzingera, Kourempeles podkreśla, że w swoim umiłowaniu Ojców greckich cząsto posługiwał się on „językiem bardzo bliskim prawosławnym kręgom teologicznym”.

Przemówienie Papieża Franciszka po włosku 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

14 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI