Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Aby ludzkość była wolna od głodu

· W przesłaniu na Dzień Żywności Papież domaga się ochrony i pomocy dla pracy rolniczej ·

Spółdzielnie mogą powstrzymać tendencje spekulacyjne, które obejmują już artykuły pierwszej potrzeby

Uwolnienie ludzkości od głodu jest możliwe. Benedykt XVI jest tego pewny i daje też  wskazania, jak to uczynić: wystarczyłoby zrezygnować z tego rodzaju decyzji politycznych, „które zdają się mieć na celu jedynie zysk, obronę rynków, korzystanie z produktów rolniczych w celach innych niż żywieniowe, wprowadzanie nowych technologii produkcji bez zachowania koniecznych środków ostrożności”. A także położyć kres tendencjom spekulacyjnym, „które obejmują już nawet artykuły pierwszej potrzeby”, oraz „wykupywaniu terenów uprawnych”, co zmusza rolników do opuszczania swych ziem, i  wydają się oni wyłączeni z wszelkiego prawa. Papież zdecydowanie potępia wszystko to, co stanowi przeszkodę dla prawa do wyżywienia całego rodzaju ludzkiego. I równie zdecydowanie broni owej „ekonomii nowego typu, w służbie osoby, czyli takiej, która umożliwia formy dzielenia się i bezinteresowność”, który reprezentują spółdzielnie rolnicze.

Papież wyraził te swoje przekonania w przesłaniu skierowanym do José Graziana da Silvy, dyrektora generalnego FAO, z okazji Światowego Dnia Żywności 2012 r., nie przypadkiem mającego za temat: „Spółdzielnie rolnicze kluczem do wyżywienia świata”.

„Spółdzielczość w swoim najgłębszym znaczeniu – wyjaśnił Papież – wskazuje na potrzebę zrzeszania się, aby razem z innymi realizować nowe cele w dziedzinie społecznej, ekonomicznej, kultury i religijnej”. Jest to rzeczywistość dynamiczna i zróżnicowana, „której powołaniem jest nie tylko odpowiadanie na natychmiastowe i materialne potrzeby, ale przyczynianie się do perspektyw (rozwoju) każdej wspólnoty”.

Ze swej strony „Kościół – dodał – uważa także pracę i działalność spółdzielczą za sposoby przeżywania doświadczenia jedności i solidarności, pozwalające przezwyciężyć różnice, a nawet konflikty społeczne między osobami i różnymi grupami”. Dlatego jest rzeczą niezbędną, aby władze publiczne „przygotowały konieczne środki ustawodawcze i finansowe – powiedział wyraźnie Benedykt XVI – ażeby w strefach rolniczych spółdzielnie mogły być skutecznymi narzędziami produkcji rolniczej, bezpieczeństwa żywnościowego, przemiany społecznej i szerszej poprawy warunków życia”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI